O Comité de Empresa de Ambulancias do Atlántico denuncia que se están a facer traslados de doentes infectocontaxiosos e de illamento xunto con outros en connivencia co SERGAS.

Información
Galicia | 18 Agosto 2018 | 4363 votos Regístrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

061 Sergas accidente ambulanciaO Comité de Empresa de Ambulancias do Atlántico, concesionaria do SERGAS, na Área Sanitaria de Vigo, denuncia públicamente que están a ser trasladados en ambulancias de transporte colectivo doentes infectocontaxiosos e en réxime de illamento, a pesares de estar prohibido, -RD 836/2012-, a empresa faino habendo connivencia por parte do SERGAS. Situacións tan graves coma doentes que están en illamento, por mor da enfermidade que padecen e o risco de contaxio a terceiros, elles retirado dito illamento pro traslado de xeito que acaban compartindo ambulancia con doentes inmunodeprimidos coma poden ser os oncolóxicos, diálise, hematolóxicos, etc.

contagioso, contagiosa
adjetivo
  1. 1.
    [enfermedad] Que se transmite por contagio.
    "las enfermedades contagiosas son producidas por la acción de gérmenes vivos"
  2. 2.
    [idea, sentimiento, actitud] Que se transmite de una persona a otra con mucha facilidad.
    "risa contagiosa; esa mentalidad ha resultado gravemente contagiosa y su ejemplo ha cundido por todo el país"

Mesmo danse situación nas cales dende o H Álvaro Cunqueiro(HAC no sucesivo) e H Povisa, non se informa que determinados doentes están en situación de illamento co cal nin os traballadores toman as medidas preventivas específicas nin se activan os protocolos de limpeza e desinfección adecuados da ambulancia, co cal esta continúa prestando servizos; conlevando un grave risco pra outros doentes, familiares e aos propios traballadores.

As situacións máis comúns: retirada arbitaria do illamento, negación ou ordes contraditorias da mesma, por parte dos hospitais, descoñecemento da lexislación de transporte santario ou directamente, o desleixo, converten ás ambulancias en focos de transmisión de enfermidades, algunhas delas resistentes aos tratamentos actuais. Non queda atrás a pasividade da empresa concesionaria, quen prima o maior número de traslados, tratando coma bultos aos doentes.

A falla de control e de inspección por parte da Consellería, que delega todo na EOXI, dunha materia tan sensible coma é a sanidade, fai que sexa considerado "barra libre" pola concesionaria, o HAC e Povisa. Este xa de por si, deficiente servizo contratado polo SERGAS , vese mermado xa que tanto Ambulancias do Atlántico coma Povisa (hospital privado-concertado) se moven con criterios economicistas, namentras que por parte do EOXI-HAC precisan vender unha imaxe de sufuciencia do "millor hospital de Galicia", cando queda probado a todas luces o contrario... e quen sabe... igual tamén por cartos.

Rematar dicindo que ista situación xa se leva denunciado perante do SERGAS e da Inspeción de Traballo e Seguridade Social.