Información
Localidades de Galicia

O Xulgado homologa o plan de refinanciamento proposto por Hijos de J. Barreras

Información
19 Febrero 2020 1203 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O Xulgado do Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, homologou o acordo de refinanciamento extraxudicial de pagos subscrito por Hijos de J. Barreras o pasado 2 de febreiro. O órgano xudicial declarou que o plan de reestruturación non pode ser rescindido, do mesmo xeito que todos os negocios, actos e pagos realizados ao seu amparo, nin as garantías constituídas en execución do acordo. As entidades financeiras acredoras, afectadas pola homologación, manterán os seus dereitos fronte aos obrigados solidariamente co debedor e fronte aos seus fiadores e avalistas, os cales non poderán invocar nin a aprobación do acordo de refinanciamento nin os efectos da homologación en prexuízo daqueles.

 

El Juzgado homologa el plan de refinanciación propuesto por Barreras

19/02/2020.- El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha homologado el acuerdo de refinanciación extrajudicial de pagos suscrito por Hijos de J. Barreras el pasado 2 de febrero. El órgano judicial ha declarado que el plan de reestructuración no puede ser rescindido, al igual que todos los negocios, actos y pagos realizados a su amparo, ni las garantías constituidas en ejecución del acuerdo. Las entidades financieras acreedoras, afectadas por la homologación, mantendrán sus derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores y avalistas, quienes no podrán invocar ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la homologación en perjuicio de aquellos.