O TSXG confirma a sentenza que condena ao Sergas a indemnizar con 30.000 euros a filla dun doente falecido

Información
Sergas | 21 Febrero 2019 | 6041 Votos | Correo electrónico | Imprimir

A Sección Primeira da Sala do Contencioso-administrativo do TSXG confirmou unha sentenza que condena ao Sergas a pagar unha indemnización de 30.000 euros á filla dun doente de 80 anos que faleceu en 2011 como consecuencia dun infarto de miocardio tras recibir asistencia sanitaria. A Administración, segundo a resolución, provocou “unha perda de oportunidade no tratamento da doenza inicial do enfermo” ao non derivalo o día 16 de abril de 2011, cando foi atendido no centro de saúde de Sarria, ao hospital de Lugo. “Non pode obviarse que acudira ao PAC só, o que tamén entendemos debeu suxerir unha maior atención, residindo o dano na secuencia que tivesen os feitos de seguirse outros parámetros de actuación”, indica a sala. 

 

A recorrente solicitaba ao TSXG que lle impuxese á Administración o abono de 191.500 euros, pois alegaba que o seu pai sufriu unha deficiente asistencia médica, algo que non considerou acreditado o tribunal. Os maxistrados, polo tanto, desestimaron o recurso de apelación e confirmaron a sentenza do Xulgado do Contencioso-administrativo número 2 de Santiago de Compostela. O tribunal indica no fallo que “esa perda de oportunidade”, tal e como consta na sentenza de primeira instancia, é a que xera “dereito ao resarcimento por responsabilidade patrimonial do Sergas en favor da filla do falecido”.

“Concluímos que a atención clínica non fixo uso de todos os medios ao seu alcance para evitar o desenlace lesivo producido. Sendo iso así, podemos concluír que nos achamos ante un suposto de perda de oportunidade, en canto que a actuación médica privou ao doente de determinadas expectativas de curación”, destaca o TSXG, á vez que explica que a perda de oportunidade “caracterízase pola incerteza sobre se a actuación médica omitida podería ter evitado ou minorado o deficiente estado de saúde do doente”.

***

El TSXG confirma la sentencia que condena al Sergas a indemnizar con 30.000 euros a la hija de un paciente fallecido

 

21/02/2019.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha confirmado una sentencia que condena al Sergas a pagar una indemnización de 30.000 euros a la hija de un paciente de 80 años que falleció en 2011 como consecuencia de un infarto de miocardio tras recibir asistencia sanitaria. La Administración, según el fallo, provocó “una pérdida de oportunidad en el tratamiento de la dolencia inicial del paciente” al no derivarlo el día 16 de abril de 2011, cuando fue atendido en el centro de salud de Sarria, al hospital de Lugo. “No puede obviarse que el paciente había acudido al PAC solo, lo que también entendemos debió sugerir una mayor atención, residiendo el daño en la secuencia que hubieran tenido los hechos de haberse seguido otros parámetros de actuación”, indica la sala.  

La recurrente solicitaba al TSXG que le impusiese a la Administración el abono de 191.500 euros, pues alegaba que su padre sufrió una deficiente asistencia médica, algo que no ha considerado acreditado el tribunal. Los magistrados, por tanto, han desestimado el recurso de apelación y confirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Santiago de Compostela. El tribunal indica en el fallo que “esa pérdida de oportunidad”, tal y como consta en la sentencia de primera instancia, es la que genera “derecho al resarcimiento por responsabilidad patrimonial del Sergas en favor de la hija del fallecido”.

“Concluimos que la atención clínica al paciente no hizo uso de todos los medios a su alcance para evitar el desenlace lesivo producido. Siendo ello así, podemos concluir que nos hallamos ante un supuesto de pérdida de oportunidad, en cuanto que la actuación médica privó al paciente de determinadas expectativas de curación”, destaca el TSXG, al tiempo que explica que la pérdida de oportunidad “se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado o minorado el deficiente estado de salud del paciente”.

social youtube xornalgalicia   feed-image