Os capeláns dos hospitais galegos denuncian a Xunta pretendendo ser considerados persoal do Sergas con jugoso soldo público.

Información
Sergas | 10 Junio 2021 | 9138 votos | Correo electrónico | Imprimir | Sergas,  Sanidad, #Corrupción, ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

XornaldeGalicia on Twitter: "Feijóo otorga licencia oficial para #delinquir  #robar y #saquear #impunemente ; #xunta y #sergas #esfuerzo @xunta  #funcionpublica @XuntaVice #Galicia #Pontevedra #Sanidad #SERGAS #Xunta  #Coronavirus #COVID19 @populares ...A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rexeitou nunha sentenza que os capeláns que prestan os seus servizos nos hospitais galegos sexan considerados persoal laboral do Sergas. Os maxistrados destacan que a “actividade pastoral” que realizan os sacerdotes é “allea totalmente ao Sergas”. Así, salientan que esa actividade “nin coincide coa propia do Sergas -a aconfesionalidade do Estado así o impide- nin o Sergas pode impartir ordes e directrices na súa execución, algo que só cumpre o bispo, que é, ademais, o que designa e cesa aos capeláns”.

 

O TSXG recalca que, “sen dúbida”, as prestacións que derivan da asistencia relixiosa, ao ter natureza espiritual, son “alleas á competencia do Estado e, por iso, a súa fixación corresponde de forma exclusiva ás autoridades eclesiásticas, pois, noutro caso, se estaría a infrinxir o principio de laicidade do Estado”.

O alto tribunal galego pronúnciase sobre o asunto nunha resolución na que, do mesmo xeito que o maxistrado do Xulgado do Social número 1 de Ourense, rexeita que a relación que manteñen catro capeláns do Sergas que prestan os seus servizos no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) sexa de natureza laboral, tal e como demandaban os sacerdotes. Os maxistrados subliñan que “en ningún caso” poden ser considerados persoal laboral do Sergas.

O tribunal explica na resolución que, na súa condición de sacerdotes da Igrexa Católica, foron designados polo bispo de Ourense para prestar atención pastoral e espiritual aos doentes ingresados no CHUO. Todo iso no ámbito do Acordo sobre Asistencia Relixiosa Católica en centros hospitalarios públicos, asinado polo Estado e a Santa Sede o 24 de xullo de 1985, así como polo Convenio Marco, do 2 de setembro de 1995, entre o Sergas e a representación dos bispos de Galicia. “Trátase dun convenio que, sen dúbida, se pode asimilar á figura da contrata de servizos”, explica o TSXG, á vez que resalta que o responsable do pago dos salarios é o Sergas e que, en base a ese convenio, debería ser a Diocese a que confeccionase e abonase as nóminas. Con todo, ata este ano, era o Sergas o que abonaba directamente as nóminas aos capeláns, algo que, segundo o TSXG, se trataba dunha “mera irregularidade formal” que foi corrixida.

Os  xuíces aseguran que o feito de que o Sergas, que é o responsable de  pagar os salarios, llos abonase directamente aos sacerdotes, en lugar de  pagarllos á Diocese para que esta llos ingresase aos capeláns, “non é  máis que un suposto de incumprimento do acordo,  pero, en ningún caso, supón a consideración dos capeláns como persoal  laboral do Sergas, tendo en conta a inexistencia de fraude na  contratación, contando a Administración cunha habilitación normativa  expresa”, subliña a Sala do Social do TSXG na sentenza,  contra a que cabe presentar recurso ante o Tribunal Supremo.

 

***

El TSXG rechaza que los capellanes de los hospitales gallegos sean considerados personal del Sergas

09/06/2021.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rechazado en una sentencia que los capellanes que prestan sus servicios en los hospitales gallegos sean considerados personal laboral del Sergas. Los magistrados destacan que la “actividad pastoral” que realizan los sacerdotes es “ajena totalmente al Sergas”. Así, subrayan que esa actividad “ni coincide con la propia del Sergas -la aconfesionalidad del Estado así lo impide- ni el Sergas puede impartir órdenes y directrices en su ejecución, algo que solo cumple el obispo, que es, además, el que designa y cesa a los capellanes”.

El TSXG recalca que, “sin duda”, las prestaciones que derivan de la asistencia religiosa, al tener naturaleza espiritual, son “ajenas a la competencia del Estado y, por ello, su fijación corresponde de forma exclusiva a las autoridades eclesiásticas, pues, en otro caso, se estaría infringiendo el principio de laicidad del Estado”.

El alto tribunal gallego se pronuncia sobre el asunto en una resolución en la que, al igual que el magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Ourense, rechaza que la relación que mantienen cuatro capellanes del Servicio Galego de Saúde (Sergas) que prestan sus servicios en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) sea de naturaleza laboral, tal y como demandaban los sacerdotes. Los magistrados subrayan que “en ningún caso” pueden ser considerados personal laboral del Sergas.

El tribunal explica en la resolución que, en su condición de sacerdotes de la Iglesia Católica, fueron designados por el obispo de Ourense para prestar atención pastoral y espiritual a los pacientes ingresados en el CHUO. Todo ello en el ámbito del Acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en centros hospitalarios públicos, firmado por el Estado y la Santa Sede el 24 de julio de 1985, así como por el Convenio Marco, de 2 de septiembre de 1995, entre el Sergas y la representación de los obispos de Galicia. “Se trata de un convenio que, sin duda, puede asimilarse a la figura de la contrata de servicios”, explica el TSXG, al tiempo que resalta que el responsable del pago de los salarios es el Sergas y que, en base a ese convenio, debería ser la Diócesis la que confeccionase y abonase las nóminas. Sin embargo, hasta este año, era el Sergas el que abonaba directamente las nóminas a los capellanes, algo que, según el TSXG, se trataba de una “mera irregularidad formal” que ha sido corregida.

Los jueces aseguran que el hecho de que el Sergas, que es el responsable de pagar los salarios, se los abonase directamente a los sacerdotes, en lugar de pagárselos a la Diócesis para que esta se los ingresase a los capellanes, “no es más que un supuesto de incumplimiento del acuerdo, pero, en ningún caso, supone la consideración de los capellanes como personal laboral del Sergas, habida cuenta la inexistencia de fraude en la contratación, contando la Administración con una habilitación normativa expresa”, subraya la Sala de lo Social del TSXG en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso ante el Tribunal Supremo. 

social youtube xornalgalicia   feed-image