A Cañiza esta a preparar a segunda reinvidicación sanitaria maior que a de Verín contra o abandono do goberno de Feijóo

Información
Sergas | 20 Enero 2020 | 7519 Votos | Correo electrónico | Imprimir

d4b3dbc1 68df 4f8d 8ffb 0e942344c105Paula Vázquez Verao, deputada do G.P. Mixto, ao abeiro do establecido no artigo 156 do Regulamento desta Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na comisión 5ª

  Valeixe volve estar sen facultativo :

Durante 15 días estivo un médico 2 horas no consultorio da Miñoteira (axenda repleta e non podía atender a todos).
Dende o 15/01/2020 Valeixe volver quedar sen atención médica diaria e só ten dereito a ser atendidos no PAC da Cañiza 2 días a seman en horario de tarde e por suposto xa esta axenda de citas do facultativo chea .
NON É XUSTO O QUE NOS ESTA A PASAR.


Médico en valeixe, xa!
Varias partidos políticos ( BNG e grupo Mixto) sen representante na Cañiza fixeron propostas na xunta para que resolvan esta horrible situación.
Parece que os da xunta importalles ben pouco as persoas que sofren as consecuencia das súas políticas.Intentaron Pechar o paridoiro de Verín, non mandan médico a Valeixe e recortan persoal en todos os centros de saúde do rural.

Basta xa. Temos que paralos. Son mala xente!
 Valeixe estamos desantendidos. Máis de 700 pacientes non teñen dereito atención médica diaria.
Máis de 3 meses sen atención primaria.
Non é xusto.
JÉ inxuzto estar 3 meses sen médico e din que os facultativos neganse a vir traballar a Valeixe.
MENTIRAS

O consultorio da parroquia de Valeixe, na Cañiza, quedou sen persoal médico no mes de novembro, polo que as usuarias teñen que desprazarse ata o Centro de Saúde da Cañiza para recibir asistencia sanitaria dúas tardes á semana, previa cita telefónica. 

Este problema afecta a 700 persoas, a maior parte delas maiores, ao que se suma o feito da falta de transporte público, polo que teñen que recorrer aos servicios de taxi, o que encarece acudir ao centro médico en aproximadamente 14 euros.

 

As persoas usuarias propuxeron que sexa o persoal médico o que se desprace ata Valeixe, para atender as persoas, o que suporía pagarlle só a unha persoa a quilometraxe e non ter que pagar o taxi as persoas usuarias, como están facendo ata o de agora.

 

O Sergas vai parcheando a situación, pero a veciñanza segue desprazándose ata a Cañiza para recibir unha asistencia sanitaria que antes recibían na súa parroquia.Por todo o exposto a deputada que subscribe presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª1.-

 

Por que non se preveu a cobertura da praza do/a médico/a de Valeixe xubilado/acon outro/a profesional? Por que, en inicio, se cubriu de xeito intermitente e agora xa non?2.-

 

Cantas TIS hai na parroquia de Valeixe? Por que obriga a cidadanía a desprazarse á Cañiza para recibir asistencia cando teñen un consultorio en Valeixe?3.-Sabe a Xunta canto custa á cidadanía de Valeixe desprazarse ata a Cañiza en taxi?4.-

 

Por que non acepta a Xunta cubrir a praza de doutor/a en Valeixe? Prefire a Xunta que sexan as usuarias as que se despracen cando é menos custoso que se desprace o médico/a?5.-

 

Vai repor a Xunta esta praza ou vai pechar o servizo definitivamente?

 

Santiago de Compostela a 07/01/2020

 

Asinado: Paula Vázquez Verao, deputada do G.P. Mixto.Asinado dixitalmente por:Paula Vázquez Verao na data 07/01/2020 09:25:51

 

 

 

 

social youtube xornalgalicia   feed-image