O Concello de A Laracha ( PPdeG ) e dos pucos de Galicia que non dispón de consultas médicas ordinarias en horario de tarde estando desatendidos os doentas ante a apatía do seu alcalde

Información
Sergas | 12 Julio 2019 | 5940 votos | Correo electrónico | Imprimir


OUTRO CONCELLO MAIS SE SUMA A LARGA LISTA DE CONCELLOS ABANDOADOS POLO SERGAS GOBERNADO POLO PARTIDO POPULAR DE FEIJÓO.

A primeira moción que o BNG da Laracha levará ao primeiro pleno da lexislatura na que demandaran melloras sanitarias para o concello esquecidas por o Alcalde do PP José Manuel López Varela mais inetresado en facer videos turísticos as portas das eleccións a Xunta de Galicia.

Segú o portavoz da oposición do Concello "a demanda destas melloras é algo que levamos facendo moitos anos, pois o noso concello non dispón aínda a día de hoxe das mesmas prestacións que outros concellos de similar poboación, como por exemplo consultas médicas ordinarias en horario de tarde".

 

Queremos que a nosa primeira moción desta lexislatura sexa esta precisamente, unha demanda histórica do BNG e na que imos insistir ata que estas melloras sexan unha realidade no noso concello.

Consideramos necesario e de xustiza contarmos con consultas de tarde (e servizos administrativos) no C.S. da Laracha, reforzamento da unidade de Pediatría, Odontoloxía, servizos administrativos no Consultorio de Caión, e por suposto que se cubran as ausencis por permisos, vacacións, baixas, etc.

De nada nos vale contarmos cun novo edificio se non imos dispór de máis servizos, e a realidade é que o Sergas non ten na axenda a día de hoxe ne solicitude algunha do alcalde para a dotación de ningún destes servizos para o noso concello, dice Xoán M. Sande Muñiz, Portavoz do Grupo Municipal do BNG da Laracha

 

Xoán Manoel Sande Muñiz, Portavoz do Grupo Municipal do BNG no Concello da Laracha, ao abeiro do Regulamento Orgánico Municipal presenta, para o seu debate no vindeiro Pleno Ordinario da Corporación, a seguinte MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hai moito tempo que desde o BNG da Laracha vimos demandando unha maior dotación de servizos sanitarios para o noso concello, servizos que consideramos moi necesarios e dos que xa contan desde hai moitos anos outros concellos con similar poboación ao noso. De feito, o concello da Laracha é o único de toda a área sanitaria da Coruña, con máis de 10.000 habitantes, onde non hai consultas ordinarias en horario de tarde, como tampouco existe a posibilidade de facer trámites administrativos en horario de tarde na Laracha nin en ningún horario no Consultorio de Caión.

Entendemos que na Laracha precísase crear como mínimo unha praza máis de médico e outra de enfermaría, preferíbelmente en horario de tarde, pois os profesionais que prestan os seus servizos na actualidade están xa bastante saturados e atopámonos con esperas de varios días, algunhas veces unha semana ou máis, para unha cita normal co médico de cabeceira.

O concello de Betanzos, cunha poboación que supera en apenas 1.000 habitantes o da Laracha, conta con 9 Médicos de Familia, algúns deles consultando en horario de tarde (2 máis que no noso concello onde contamos con 6 Médicos na Laracha e 1 en Caión), e conta tamén con dous Pediatras (na Laracha temos unha para unha poboación de 0 a 14 anos duns 1.200 nenas e nenos). Todo isto para atender unha poboación de pouco máis de 12.000 habitantes, sen contar outros servizos que atenden tamén a poboación doutros concellos como odontoloxía, fisioterapia, farmacia, RX e outras especialidades. Só para a poboación de Betanzos (apenas 1.000 habitantes máis que A Laracha) hai dous Médicos de Familia máis (algúns de tarde) e un Pediatra máis que no noso concello.

O de Betanzos é só exemplo, como poderiamos poñer outros, de cómo no concello da Laracha non contamos cos mesmos servizos sanitarios cos que conta a poboación doutros concellos da nosa mesma área sanitaria. Acaso somos cidadáns de segunda as persoas que vivimos no concello da Laracha? Acaso non pagamos os mesmos impostos e non temos dereito aos memos servizos que as persoas doutros concellos?

A realidade é esta, e o certo é que coas novas instalacións para o PAC non hai previsto ningún novo servizo no Centro de Saúde da Laracha.

Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG somete á consideración da Corporación Municipal en Pleno a aprobación do seguinte ACORDO:

O Pleno do Concello da Laracha insta á Xunta de Galiza a dotar dos seguintes servizos sanitarios o noso concello:

    1. Consultas ordinarias en horario de tarde no Centro de Saúde da Laracha e servizos administrativos, cun mínimo dunha consulta médica, unha de enfermaría e unha praza de Persoal de Servizos Xerais.

    2. Creación dunha consulta de Odontoloxía no Centro de Saúde da Laracha, cun mínimo de un/unha odontólogo/a e un/unha hixienista dental.

    3. Dotación dunha praza de Persoal de Servizos Xerais no Consultorio de Caión.

    4. Maior dotación para o servizo de pediatría.

    5. Substitucións do persoal durante as súas ausencias por permisos, baixas e vacacións.

A Laracha, 22 de xullo de 2019

Asdo.: Xoán M. Sande Muñiz,

Portavoz do Grupo Municipal do BNG da Laracha

social youtube xornalgalicia   feed-image