Non consta en documentos públicos a solicitude de compatibilidades do letrado de Sanidade Xunta de Galicia Sr Rafael Álvaro Millán Calenti ata o 22 de Decembro de 2017 onde ven ejercendo na USC e CECOOP a tempo parcial dende al menos 2007.

Información
Xunta de Galicia | 29 Julio 2019 | 15510 votos | Correo electrónico | Imprimir

 

Nás resolucións de compatibilidades autorizadas a Letrados e Letradas en situación de servizo activo, como consecuencia do exercicio das obrigas de publicidade activa da Xunta de Galicia dende os anos 2010 non consta a solicitude ou autorización do Sr Rafael Álvaro Millán Calenti, letrado da Xunta de Galicia e profesor asociado a USC, e como Investigador Principal de CECOOP, centro asociado a USC tutelado por a Universidad e a Xunta de Galicia, no que constaba en "NOMINA" e constan pagos por traballos de investigación como Investigador Principal, un cargo reservado según a normativa a profesores titulados da Universidad, según diversos informes xurídicos aos que tivo acceso este xornal e a propia normativa das Universidades.

Para ser "investigador principal" en proxectos é preciso ser, polo menos, profesor titular de universidade. A documentación aportada, especialmente o CV publicado (e posteriormente borrado) descargable..(+) por ser preservado en

 Actividades que realizó el Sr Rafael Álvaro Millan Calenti con su actividad de Letrado de Sanidad Xunta de Galicia sin que consten publicamente dichas actividades y sus compatibilidades.

2008-2013: Vocal y tesorero de SESPAS..+ (sociedad española de salud pública y administración sanitaria)
Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad..+.
Profesor de la Escuela Gallega de Sanidad....+
Profesor de la Escuela Gallega de Administración Pública...+.
Profesor de la UIMP..+
Profesor asociado en la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 1982 hasta la actualidad  A única solicitud coñecida  da compatibilidad  e " Letrado/Letrada Rafael Álvaro Millán Calenti. Posto que ocupa Asesor Xurídico, Cª Sanidade (Santiago de Compostela). Pública, Tipo Actividade Profesor asociado, P3- Universidade de Santiago de Compostela (A Coruña). Data da resolución, 22/12/2017 " ver RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DA ASESORÍA XURÍDICA XERAL POLA QUE SE EXECUTA A RESOLUCIÓN DE 31.01.2018..+RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DA ASESORÍA XURÍDICA XERAL POLA QUE SE EXECUTA A RESOLUCIÓN DE 31.01.2018..+

CODIGO: 2018/23405

Consuelo Ferreiro Regueiro , Secretaria Xeral da Universidade de Santiago de Compostela CERTIFICO:

Que segundo consta a día de hoxe nos arquivos da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, D./Dª Rafael Álvaro Millán Calenti , .... , figura como investigador/a principal nas seguintes actividades..contratado por a Consellería de Traballo e Benestar Asinante/Firmante/Signer: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, CIF Q1518001A, 25/04/2018 09:52:15. CSV: 09F0-D3F6-49E3-8F31 ( recordando neste punto que o Sr Calenti e Letrado de Sanidad-Sergas vinculado a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta )..Ver...+

 https://web.archive.org/web/20180203134955/http://www.caib.es/sites/advocacia/f/178516/ 

no que o Sr Calenti preséntase como profesor asociado desde 1977..+ sen que consten nos documentos públicos a solicitud das compatibilidades.

https://xornalgalicia.com/galicia/reportaxes-a-fondo/11658-miguel-delgado-recibe-dictamen-contra-acusaciones-del-letrado-de-la-xunta-millan-calenti 

https://xornalgalicia.com/galicia/reportaxes-a-fondo/11605-datos-curiosos-de-funcionarios-publicos-bajo-compatibilidades-entre-la-xunta-y-la-usc-millan-calenti-rafael-alvaro-aparece-como-investigador-principal-del-cecoop-y-profesor-de-la-usc-asociado-y-letrado-de-la-xunta-sobre-lo-que-se-cruzan-30-000-euros 

 Millan Calenti creo un dominio web para publicar documentos judiciales contra Miguel Delgado a nombre de la Federación Gallega de Kárate que dice y certifica desconocerlo

https://www.xornalgalicia.com/acoso/acosopsicologico-mediante-internet.pdf 

Última acción de "acoso judicial" de María del Mar Sánchez Sierra alto cargo del PPdeG..+

Retegal.+AMTEGA..+Secretaría de Medios Xunta..+,EXPOURENSE-FORO DE LA COMUNICACIÖN..+CONSELLO ASESOR AUDIOVISUAL GALICIA..+Porto de A Coruña...+Directora de Comunicacion Partido Popular de Galicia..+Fundación Camilo José Cela..+, ex-empleada de La Voz de Galicia..+Norsan S.L..+  y responsable de la imagen de las webs www.ppdegalicia.com y www.feijoo.gal del PP de Galicia..+  y Millan Calenti.+ (letrado del Sergas-Sanidad)

Recibe dinero público de la Xunta donde es letrado mediando el COCOOP.+Descargar este archivo (ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf)  - Sus actividades públicas y privadas publicitadas en webs institucionales...+ Descargar este archivo (ayudaspublicas-solicitadaspormillancalentofunionariodelaxunta-a-la-xunta.pdf)

Mar Sanchez y Millan Calenti UNIDOS PARA perseguir judicialmente a la familia de Miguel Delgado...+

social youtube xornalgalicia   feed-image