Dende a chegada a Xunta do Goberno de Feijóo Galicia perdeu o 40% da rede de oficinas financeiras e o 34,80% do emprego no sector, deixando que a autonomía se desangre.

Información
Xunta de Galicia | 23 Junio 2019 | 14608 Votos | Correo electrónico | Imprimir

galiciaconelgobiernodelPPdeGsedesangraylanguideceComoAutonomiayGalleguidad


Hai case un ano o sector financeiro de FeSMC-UGT xa denunciaba publicamente a exclusión financeira en Galicia e este feito, tras múltiples fusións, ERE`s e redución de oficinas, conduce, inevitablemente, á diminución tamén de empregos. De feito, se no ano 2010 o emprego no sector financeiro en Galicia ocupaba a 13.000 traballadores (antigas caixas de aforro, bancos e caixas rurais), hoxe, no 2019, esta cifra descende un 34,80%, é dicir, o censo total de traballadores rexistrados é de 8.487 nas distintas entidades que deben dar o mesmo servizo á mesma poboación.

As caixas de aforros regaladas por o geberno de Feijóo aos venezolanos "Familia Escotet nada que ver con Galicia ou os Galegos/as .- Sirva como exemplo, só o Banco Pastor ocupaba no 2010 preto de 2.000 traballadores. Antes de ser comprado polo Banco Popular e o Santander, posteriormente. Hoxe o censo laboral do Banco Santander en Galicia, despois das eleccións e tras as prexubilacións ata maio, con tres bancos integrados (Banesto, Popular e Pastor), é de 1.916 traballadores.

 

Dende UGT insístese en que o peche de oficinas nin cesou nin ten visos de cesar. Xa no 2018, no mes de xuño, denunciábase que Galicia perdeu un 40% da súa rede dende o inicio da crise, no ano 2008. Agravando todo isto substancialmente a exclusión financeira que sofre esta Comunidade.

E isto continúa, ao ERE de Caixabank haberá que sumar o do Banco Santander, cunha incidencia en Galicia moi grande (estímase un peche de 135 oficinas). Ademais, haberá que ver tamén a incidencia en peches de oficinas e destrución de emprego coa integración de Banco Caixa Geral en Abanca e Bankia.

Todo isto cando as seis entidades financeiras máis grandes do país declararon uns beneficios en 2018 de 16.676 millóns de euros. Por elo, UGT xa non admite a crise como elemento articulador para continuar destruíndo emprego no sector.

O Sindicato considera que o Goberno e as institucións competentes teñen que intervir, ante o oligopolio que se deixou crear, salvo que queiran seguir sendo cómplices. As entidades financeiras deixaron de ser un servizo á sociedade para converterse en exclusiva nun servizo para aqueles que teñen capacidade de investimento.

En Galicia case o 40% dos concellos só teñen unha ou ningunha oficina (datos 2018). Son preto de 220.000 galegos afectados, o 8% da poboación.

A falta de acceso aos servizos financeiros representa un serio obstáculo para a integración económica e social de calquera persoa. Poderíase pensar que as sucursais son prescindibles porque a día de hoxe pódese operar a través das web das entidades ou as APP`s. Pero a tan profetizada dixitalización non chegou de cheo para todos, a brecha dixital segue sendo tan grande como a brecha económica. En Galicia, cunha alta porcentaxe aínda de poboación no rural e cunha poboación certamente envellecida, esta brecha aínda se fai máis grande.

FeSMC-UGT insiste en que esta situación ten que reverterse xa, a rendibilidade non pode obterse a costa dos custes laborais. Nesta Comunidade desapareceu o 40% da rede de oficinas e a destrución de emprego vai case á par, o 34,80%. Sen embargo, o volume de traballo non baixou na mesma proporción, é máis, o mesmo traballo é desempeñado agora por menos traballadores, incrementándose substancialmente a carga laboral que se suple con grandes presións comerciais pero, sobre todo, cun incremento significativo de horas extras non remuneradas.

Polo tanto, a conclusión desta análise é que o peche de oficinas provoca exclusión financeira; ademais, a brecha dixital e a falta de persoal bancario provoca que en Galicia o mesmo servizo que antes daban numerosas entidades e case 13.000 traballadores, agora o queren suplir cun 40% menos de oficinas, a metade de entidades, e 8.487traballadores. Todo isto cunha deficiente rede dixital que provoca que a mesma poboación obtén un servizo cada vez peor, agravando ademais a carga laboral con máis traballo, recorrendo ás horas extras non remuneradas.

O 21% dous españois residentes no estranxeiro teñen orixe Galega, co Goberno do PPdeG nada temos que celebrar xa que Galicia se está a DESANGRAR.

Dende que goberna feijoo Galicia non funciona como debería, expulsa aos fillos dos galegos/as e aos máis preparados traballadores. Desde que Feijoo chegou á Xunta de Galicia no 2009 perdéronse máis de 300 mil empregos en Galicia e, destes, oito de cada dez correspondían a menores de 35 anos, entre 2009 e 2019 máis de 300 mil galegos e galegas marcháronse a traballar a outros países e outras comunidades autónomas, a metade deles menores de 30 anos, para o Goberno Galego do Partido Popular son 300.000 parados menos en Galicia nas listas do INEM, presentando como un éxito de emprego que non é tal, o evidente é que o líder Galego Alberto Núñez Feijóo separou das súas familias, forzándoos á emigración, provocando dor, desesperación, fame e miseria, destrucción, crispación...?.

En Deficiencias e incapacidade do gobierno do PPdeG asentado como unha ENFERMADAD CRÓNICA PARA GALICIA E OS GALLEGHOS, O MEDIO RURAL desa realidade númerica, baixo un goberno incapacitado, XA deslixitimado polas estadísticas de voto para as próximas eleccións á Xunta de reter en Galicia aos máis novos e mellor formados, só mostra o fracaso da Xunta de Galicia e a provocación da terceira emigración galega.

 A precariedad contractual dos os xovenes galegos/as, o seu escaso estímulo salarial, a ausencia de emprego de calidade e a propia estrutura FRACASADA do empresariado galego posto en bandexa polo Goberno de Feijóo en mans de estranxeiros entre eles Escotet (ABANCA), que xa enarbola a súa bandeira Venezola por todos os recunchos de Galicia e sua sociedade literalmente todas as partes as que lle vai sumar caxeiros automáticos financiados por o Goberno da Xunta , quedan constatadas como causas da expulsión de toda a nova man de obra cara ao exterior. Este FIASCO, debilita o potencial produtivo de Galicia. O futuro esta profetizado, só quedasen persoas da terceira idade e pensionistas dos servizos sociais " nunha grande parte inmigrantes" que inundan a vida laboral baixo a impunidade de non cotizar nin un euro á seguridade social e en paralelo traballando no servicios domestico por 300 euros ao mes contratados por quenes na mayor parte votan ao PPdeG, e no seu tempo libre se van a misa e confesar, a maioría traballando en negro e cobrando risgas e pensións de axudas complementarias da UE, son todo o "efectivo económico" para a futura Galicia de Feijoo.

Feijóo e seu equipo de comunicación de campaña electoral coñece que canto mais se humilla, desprecia, ataca a ciudadanía e se afunde nas miserias humanas, mais votan ao PP...Por iso o PPdeG se nutre de ofrecer falsas axudas  e comunciados anunciando melloras sociais que nunca se puxeron nen se poñeran en práctica dende seu goberno na Xunta de Galicia, mais ven acorralan os perceptores do RISGA para negarlles a súa percepción con mais papeles que remodelar o goberno da Nación («He llorado de impotencia por casos de denegación de la Risga», afirma una técnica de Servizos Sociais de un concello de Barbanza.) +..Ver foto de Feijóo intentando enganar a unha mai que pide para dar de comer a súa familia...Feijóo lle pide o voto, pero non lle soltou nen un centimo alí a deixou para que seguira pedindo...Esa e a realidade do PpdeG na Xunta e de Feijóo.

Os mozos non son parvos aínda que o Gobierno do PPdeG quéiraos facer, atopar traballo baixo a debilidade e as atuais cisrcustancias  da economía galega e a súa escasa ou nula capacidade da Xunta de Galicia para xerar emprego, sobre todo emprego de calidade non os logra enganar. Pon de relevo, por exemplo, que os salarios en calquera parte fose de Galicia e lonxe do Gobierno de Feijóo como mínimo son ata un 70% máis altos que en Galicia, ou que no noso país o 80% en Galicia as xornadas laborais de máis de 50 horas son o pan o noso de cada día do Goberno do PPdeG.

O Goberno do PPdeG condicionado polo vello Baltar ou ( corrupto bo) segue dando fuelle á gaita para que o Goberno de Feijoo baile a súa muiñeira se desexa seguir con seu apoio na Xunta á vez que lle ofrece outra vez a Deputación ao herdeiro Baltar. As panderetas de DO poñen o ritmo e a morriña dos altos cargos de Santiago comezan a sacra billete de volta a Santiago si desexan seguir a mamar.

O Goberno de Feijoo non se atreve a mostrar publicamente o Padrón de Galegos Residentes no Estranxeiro cuxo rexistro faríalle chorar, as miles de persoas de orixe galega expulsadas das súas oríxens familiares e de país, que xa representan o 30% dos galegos que viven no exterior, segundo os escasos ou mal formados datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) dos que a maior parte non puideron votar para satisfacción de Feijóo, xa que supoñerían outros 300.000 votos máis contra o seu goberno encamiñado á desaparición como nas vascongadas, por que a maior intelixencia e riqueza autonómica maior fracaso do PP, só hai que mirase a Cataluña, Vascongadas, Cantabria, e ver os resultados do PP, non conseguen nen representación nunha España que se esta a teñir de roxo.

Galicia se desangra e detrás de todo está Alberto Núñez Feijoo e o Goberno do Partido Popular de Galicia, non hai máis.

Galicia é a única comunidade da Unión Europea que segue sen saír da crise política, económica e social desde fai uns anos, coa chegada de Feijóo de mal a peor, Galicia precipitouse de tal xeito que a unha ruína e a miseria, a pobreza segue sen revertirse cos soldos, pensions e servizos sciales máis miserables de europa, 392 euros fronte a 1.600 de Cataluña ou 1.200 de Madrid.

A sociedade galega está convivindo cun alto nivel de pobreza extrema, servizos sociais fracasados, sanitarios destruídos, mortos nas salas de urxencias, aumento en mais dn 90% das indeminizacións por irregularidades no Sergas e na atención, listas de espera de anos, comedores sociais saturados, escaseza de recursos para o consumo básico, procesos xudiciais contra a Xunta de Feijóo por doquier.

A profundidade da crise económica e política, sumada á pobreza social cotiá, problema endémico, e a agudización da expulsión dos mozos do seu país, incentivado polas diferenzas sociais que provoca o goberno de Feijóo, xera unha gran angustia na súa poboación, actuando como un factor importante á hora de pensar en alternativas para saír desta situación. A migración aparece como a única  alternativa fronte a este deterioro das condicións de vida dos galegos e galegas, e esa expulsión da mocidade deixa sen sangue nas venas de Galicia, deixándoa na o desertización, as diferenzas ideolóxicas, o maior respecto á dignidade humana fose de Galicia, moitos homes e mulleres cualificados márchanse de Galicia cara a calquera país, vanse, envenenados, crispados, enfurecidos, expulsados, separados das súas familias sen saber cando van volver, unhas venas sen sangue que deixa deserta a Galicia coa terceira emigración.

Feijóo non só coa expulsión dos xovenes galegos provoca a súa expulsión, si non que llos identifique como un grupo vulnerable polas súas condicións socioeconómicas, pola súa imposibilidad de participación política, ou pola condición de inferioridad educativa e cultural ás que son sometidos pola poboación receptora.

Son moitas familias de Galicia que comezan a preguntarse ¡¡ por que non emigra Feijoo !!, esa é a cuestión, na nosa mans dos galegos que quedamos está a solución, nas próximas eleccións autonómicas que si mostran o resultado das estatísticas a Feijóo quedaralle moi preto Xapón..

GALICIA SE DESANGRA e xa pode formar parte dos sinónimos desangrar, sangrar, vaciar, desaguar, agotar, arruinar, mentres Feijoo presida a Xunta, estaremos baixo a diálisis dos fondos europeos e dos gobernos de Pedro Sánchez en Madrid unha vez mais, por que do de Mariano Rajoy soo nos deu migajas para poder aguantar....

Cita de un galego no exterior: ; "Técnica impecable: Cataluña enchela de forasteiros, Galicia valeirala de galegos e Euskadi esnaquizala en anacos canto mais pequenos mellor. É despois España en Una Grande y Libre, si señor ?"

Miguel Delgado

social youtube xornalgalicia   feed-image