O TSXG condena ao Sergas (PETO DOS GALEGOS E GALEGAS DE APÉ) a indemnizar aos familiares dunha doente que faleceu por un cancro de pulmón sen ser diagnosticada

Información
02 Mayo 2023 - Sergas - Correo electrónico - Imprimir - 11267 votos
social youtube xornalgalicia   feed-image

A sección primeira da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condenou ao Sergas a abonar 20.000 euros ao marido e aos dous fillos dunha muller de 56 anos falecida en 2015 por unha embolia ocasionada por un cancro de pulmón do que non chegou a ser diagnosticada. Os maxistrados indican na sentenza que “se perdeu a oportunidade de diagnosticar á doente a enfermidade realmente padecida e poder programar un tratamento fronte á mesma”. Con todo, advirten que “cuestión distinta” é “a efectividade que este tratamento puidese ter ou en que medida podería cambiar o curso dos feitos”, á vez que salientan que “precisamente esa incerteza é a que ha de compensarse coa indemnización correspondente a unha perda de oportunidade”. Os familiares da falecida reclamaban unha indemnización de 80.000 euros polos danos e prexuízos causados.

O TSXG lembra na resolución que, tal e como sinala o Tribunal Supremo, no caso da perda de oportunidade “o dano que se indemniza non é o material correspondente ao feito acaecido, senón a incerteza ao redor da secuencia que tomarían os feitos de seguirse no funcionamento do servizo outros parámetros de actuación, en suma, a posibilidade de que as circunstancias concorrentes acaecesen doutra maneira”. Polo tanto, conclúen que ha de valorarse “a perda dunha alternativa de tratamento, o cal se asemella, en certo xeito, ao dano moral, que é o concepto indemnizable”.

 

Os xuíces afirman que as manifestacións de dor lumbar da doente nos últimos dous meses da súa vida estaban relacionadas coa neoplasia pulmonar sufrida. Ademais, indican na sentenza que ha de valorarse que, “atendendo especialmente ao estadio en que se atopaba o tumor da paciente -estadio IV, e que non transcorreron nin dous meses desde que acudiu por primeira vez á consulta afectada de dor lumbar e o día do seu falecemento, as expectativas que tiña, aínda que se diagnosticou a existencia do tumor no mes de xullo, eras moi poucas”. Ademais, salientan que se debe valorar que “se requiriu polo menos un mes para poder iniciar algún tratamento”.

 

O TSXG móstrase de acordo coa conclusión da sentenza de primeira instancia, a cal considera “inexplicable” que, tras as múltiples consultas efectuadas, desde a primeira ata practicamente o seu falecemento, “non tivese máis resposta a paciente que o tratamento analxésico, diagnosticándolle un problema de lumbalxia, e sen indagar máis sobre outras posibles causas da dor que non remitía coa analxesia pautada, e iso a pesar de que se realizou unha radiografía de columna lumbar na que se apreciou ensanche mediastínico cunha imaxe en fío dereito, e na proxección nódulos dubidosos, pero sen que se ampliase o estudo para determinar a súa etioloxía”.

 

“É precisamente o resultado da radiografía no que se apoia a sentenza de instancia, xunto ás sucesivas consultas por dor que non cedía co tratamento farmacolóxico, para considerar que non se utilizaron os medios ao alcance para poder determinar realmente a afección e pautar o tratamento”, explica a Sala, á vez que considera adecuada a contía indemnizadora de 20.000 euros que se fixou na resolución de primeira instancia. Así, destaca que o tumor que sufría “estaba xa moi estendido e pouco ou nada se podería facer para tentar detelo ou mellorar as expectativas da paciente”. En consecuencia, o alto tribunal galego considera que “non hai motivo para incrementar a contía de 20.000 euros”, tal e como demandaban os familiares da falecida.

 

***

 

El TSXG condena al Sergas a indemnizar a los familiares de una paciente que falleció por un cáncer de pulmón sin ser diagnosticada

 

02/05/2023.- La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Sergas a abonar 20.000 euros al marido y a los dos hijos de una mujer de 56 años fallecida en 2015 por una embolia ocasionada por un cáncer de pulmón del que no llegó a ser diagnosticada. Los magistrados indican en la sentencia que “se perdió la oportunidad de diagnosticar a la paciente la enfermedad realmente padecida y poder programar un tratamiento frente a la misma”. Sin embargo, advierten que “cuestión distinta” es “la efectividad que este tratamiento pudiera tener o en qué medida podría haber cambiado el curso de los hechos”, al tiempo que subrayan que “precisamente esa incertidumbre es la que ha de compensarse con la indemnización correspondiente a una pérdida de oportunidad”. Los familiares de la fallecida reclamaban una indemnización de 80.000 euros por los daños y perjuicios causados.

 

El TSXG recuerda en la resolución que, tal y como señala el Tribunal Supremo, en el caso de la pérdida de oportunidad “el daño que se indemniza no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera”. Por tanto, concluyen que ha de valorarse “la pérdida de una alternativa de tratamiento, lo cual se asemeja, en cierto modo, al daño moral, que es el concepto indemnizable”.

 

Los jueces afirman que las manifestaciones de dolor lumbar de la paciente en los últimos dos meses de su vida estaban relacionadas con la neoplasia pulmonar sufrida. Además, indican en la sentencia que ha de valorarse que, “atendiendo especialmente al estadio en que se encontraba el tumor de la paciente -estadio IV-, y que no transcurrieron ni dos meses desde que acude por primera vez a consulta aquejada de dolor lumbar y el día de su fallecimiento, las expectativas que tenía, aunque se hubiera diagnosticado la existencia del tumor en el mes de julio, eras muy pocas”. Además, subrayan que debe valorarse que “se habría requerido al menos un mes para poder iniciar algún tratamiento”.

 

El TSXG se muestra de acuerdo con la conclusión de la sentencia de primera instancia, la cual considera “inexplicable” que, tras las múltiples consultas efectuadas, desde la primera hasta prácticamente su fallecimiento, “no hubiera tenido más respuesta la paciente que el tratamiento analgésico, diagnosticándole un problema de lumbalgia, y sin indagar más sobre otras posibles causas del dolor que no remitía con la analgesia pautada, y ello pese a que se realizó una radiografía de columna lumbar en la que se apreció ensanchamiento mediastínico con una imagen en hilo derecho, y en la proyección nódulos dudosos , pero sin que se ampliase el estudio para determinar su etiología”.

 

“Es precisamente el resultado de la radiografía en lo que se apoya la sentencia de instancia, junto a las sucesivas consultas por dolor que no cedía con el tratamiento farmacológico, para considerar que no se utilizaron los medios al alcance para poder determinar realmente la afección y pautar el tratamiento”, explica la Sala, al tiempo que considera adecuada la cuantía indemnizatoria de 20.000 euros que se fijó en la resolución de primera instancia. Así, destaca que el tumor que sufría “estaba ya muy extendido y poco o nada podría hacerse para intentar detenerlo o mejorar las expectativas de la paciente”.  En consecuencia, el alto tribunal gallego considera que “no hay motivo para incrementar la cuantía de 20.000 euros”, tal y como demandaban los familiares de la fallecida.

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más

También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal

  • Agencia Noticias
  • Columnistas.
  • Diario Marítimo.
  • ONG
  • AyTP.
  • Wassap
  • Youtube XGRTV