O TSXG confirma os 12 anos de inhabilitación impostos o alcalde pedáneo de Bembrive (Vigo) por prevaricar ao adxudicar contratos para a festa da sidra

Información
22 Mayo 2023 - Hoy es noticia - Correo electrónico - Imprimir - 2160 votos

A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rexeitou o recurso interposto polo alcalde pedáneo de Bembrive contra a sentenza que o condenou a 12 anos de inhabilitación para emprego ou cargo público por cometer un delito continuado de prevaricación administrativa. O alto tribunal galego, desta forma, confirmou o fallo da sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que considerou probado que fraccionou en contratos menores, para eludir os requisitos legais, a compra de sidra para a festa que anualmente se celebra na parroquia.

O tribunal de primeira instancia destacou na resolución que, mediante ese procedemento, adxudicou a unha empresa, durante os anos 2019 e 2020, “de forma directa e sen cumprir o procedemento legal para contratos de subministración superiores a 15.000 euros”, a compra da sidra, a cal, segundo a sentenza recorrida, “se elevou, no ano 2019, á contía de 120.000 euros; e, no ano 2020, a 130.000 euros”. A Audiencia destacou que, tras presentar cada unha das facturas á interventora para o seu abono, “esta formulaba, de forma continua, reparo suspensivo, por tratarse dunha adxudicación verbal, sen base en contrato administrativo que sustentase dita contratación e por prescindir totalmente do procedemento previsto para a contratación de subministracións que excedan de 15.000 euros”.

 

O TSXG explica na sentenza que o condenado alegou, no seu recurso contra o fallo da Audiencia Provincial, erro na valoración da proba, vulneración do principio in dubio pro reo e vulneración do principio de presunción de inocencia. “Por moito que se queira facer pasar ao alcalde por unha especie de intermediario comercial, á marxe da súa actividade pública, e á conta da entidade local como unha conta ponte, o certo é que, como se expón certeiramente na resolución combatida, non cabe dúbida a este tribunal de que quen contrata e se obriga coa empresa é a entidade local, pois é o acusado, alcalde pedáneo da mesma, o que nesa condición trata coa devandita empresa e lle adxudica a ela directamente a subministración da sidra”, indica a Sala do Civil e Penal do TSXG.

 

Ademais, o alto tribunal galego salienta na sentenza na que rexeita o recurso do condenado que o contrato “nin sequera está documentado, senón que se fixo de forma verbal, omitíndose todo procedemento de contratación pública e sendo pura e simple manifestación da vontade do alcalde, quen fora advertido pola interventora da necesidade de licitación, reparos suspensivos sempre levantados para novamente impoñer a vontade do rexedor”. O TSXG destaca que “pouco importa que os veciños pagasen para obter unha sidra concreta (se é que sucedeu tal cousa), que era a mesma de todas as anteriores edicións da festa da sidra —como se afirma pola defensa— ou non”, á vez que lembra que “non é a vontade dos veciños a que dita como ha de proceder unha autoridade ou funcionario público no manexo dos asuntos públicos que lle concirnen”.

 

Os maxistrados salientan que o procesado “tampouco pode alegar dúbidas razoables ante a contundente advertencia (ata 17 reparos) da interventora”. Ademais, afirman que o alcalde non se pode “amparar na súa profesión de músico e en carencia de estudos universitarios para desatender os mandatos legais que con maior ou menor precisión interpretaba a interventora e de quen fixo caso omiso”. Contra a resolución do TSXG cabe interpoñer recurso de casación ante o Tribunal Supremo.

 

***

 

El TSXG confirma los 12 años de inhabilitación impuestos al alcalde pedáneo de Bembrive (Vigo) por prevaricar al adjudicar contratos para la fiesta de la sidra

 

22/05/2023.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por el alcalde pedáneo de Bembrive contra la sentencia que lo condenó a 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por cometer un delito continuado de prevaricación administrativa. El alto tribunal gallego, de esta forma, ha confirmado el fallo de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que consideró probado que fraccionó en contratos menores, para eludir los requisitos legales, la compra de sidra para la fiesta que anualmente se celebra en la parroquia.

 

El tribunal de primera instancia destacó en la resolución que, mediante ese procedimiento, adjudicó a una empresa, durante los años 2019 y 2020, “de forma directa y sin cumplir el procedimiento legal para contratos de suministro superiores a 15.000 euros”, la compra de la sidra, la cual, según la sentencia recurrida, “se elevó, en el año 2019, a la cuantía de 120.000 euros; y, en el año 2020, a 130.000 euros”. La Audiencia destacó que, tras presentar cada una de las facturas a la interventora para su abono, “esta formulaba, de forma continua, reparo suspensivo, por tratarse de una adjudicación verbal, sin base en contrato administrativo que sustentase dicha contratación y por prescindir totalmente del procedimiento previsto para la contratación de suministros que excedan de 15.000 euros”.

 

El TSXG explica en la sentencia que el condenado alegó, en su recurso contra el fallo de la Audiencia Provincial, error en la valoración de la prueba, vulneración del principio in dubio pro reo y vulneración del principio de presunción de inocencia. “Por mucho que se quiera hacer pasar al alcalde por una especie de intermediario comercial, al margen de su actividad pública, y a la cuenta de la entidad local como una cuenta puente, lo cierto es que, como se expone certeramente en la resolución combatida, no cabe duda a este tribunal de que quien contrata y se obliga con la empresa es la entidad local, pues es el acusado, alcalde pedáneo de la misma, el que en esa condición trata con dicha empresa y le adjudica a ella directamente el suministro de la sidra”, indica la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.

 

Además, el alto tribunal gallego subraya en la sentencia en la que rechaza el recurso del condenado que el contrato “ni siquiera está documentado, sino que se hizo de forma verbal, omitiéndose todo procedimiento de contratación pública y siendo pura y simple manifestación de la voluntad del alcalde, quien había sido advertido por la interventora de la necesidad de licitación, reparos suspensivos siempre levantados para nuevamente imponer la voluntad del regidor”. El TSXG destaca que “poco importa que los vecinos pagasen para obtener una sidra concreta (si es que sucedió tal cosa), que era la misma de todas las anteriores ediciones de la fiesta de la sidra —como se afirma por la defensa— o no”, al tiempo que recuerda que “no es la voluntad de los vecinos la que dicta cómo ha de proceder una autoridad o funcionario público en el manejo de los asuntos públicos que le conciernen”.

 

Los magistrados subrayan que el procesado “tampoco puede alegar dudas razonables ante la contundente advertencia (hasta 17 reparos) de la interventora”. Además, afirman que el alcalde no puede “ampararse en su profesión de músico y en carencia de estudios universitarios para desoír los mandatos legales que con mayor o menor precisión interpretaba la interventora y de quien hizo caso omiso”. Contra la resolución del TSXG cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

social youtube xornalgalicia   feed-image
Adjuntos
34 Anonimizada.pdf [192.91Kb]
Subido Lunes, 22 Mayo 2023 por xornalgalicia

Videos más vistos hoy de Xornal Galicia Televisión

Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más

También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal

  • Agencia Noticias
  • Columnistas.
  • Diario Marítimo.
  • ONG
  • AyTP.
  • Wassap
  • Youtube XGRTV