Es Noticia | #Rueda |  Paloma  |  TuñasTuñas  |  Sibucu 360 |   Mascarillas  |  Tapabocas  |  Acoso  |  Casa Bailly  |   Trama Norte   |  Asesora | Mar Sánchez

A Audiencia da Coruña absolve ao secretario da Federación Española de Remo en 2012 de falsificar votos nunhas eleccións

Información
12 Enero 2023 - Hoy es noticia - Correo electrónico - Imprimir - 2780 votos
social youtube xornalgalicia   feed-image

A Audiencia Provincial da Coruña considera que non hai probas de que o secretario da xunta electoral nunhas eleccións celebradas o 20 de novembro de 2012 na Asemblea Xeral da Federación Española de Remo falsificase votos. Polo tanto, absolveuno do delito de falsificación en documento oficial que lle imputaba a Fiscalía. O tribunal indica que o acusado tamén ostentaba o cargo de secretario da propia federación, “unha de cuxas funcións era a de expedir o certificado habilitante para emitir o voto por correo ao elector que así o solicitase”. Os maxistrados consideran que non se acreditou que emitise devandito certificado a 13 persoas “sabendo que tales electores non solicitaran o voto por correo”.

Ademais, destacan na sentenza que tampouco se probou que o día 12 de novembro “franquease e cubrise os impresos de Correos cos datos dos electores desde a oficina de Correos de Pontedeume, nin que nos sobres oficiais (que expresan nomes e apelidos dos remitentes, estamento, especialidade e circunscrición pola que votan) introducise unhas fotocopias nas que exercía o dereito de voto polos 13 electores suplantados, marcando o voto en favor dun candidato determinado”.

 

O tribunal explica que o acusado “sostivo en todo momento que non emitiu ningunha certificación falsa a propósito; é dicir, admitiu que emitiu as certificacións de solicitude de voto por correo de tales electores, pero negou cometer ningunha falsidade”, á vez que salienta que o delito de falsidade en documento oficial, que é o que lle imputaba a Fiscalía ao sospeitoso, “require a concorrencia de dolo falsario”, é dicir, que o autor saiba o que fai e queira facelo, algo que os maxistrados destacan que non se probou.

 

No fallo tamén indican que a defensa do acusado sostivo que as solicitudes de voto por correo puidéronas presentar outras persoas, unha versión exculpatoria que aseguran que non poden “rexeitar de plano”, pois “non se achegaron a totalidade das solicitudes de voto por correo”. Por outra banda, respecto á subscrición dos sobres por parte do acusado e o seu envío desde a oficina de correos de Pontedeume, afirman que carecen dos citados sobres, “corpo do delito mesmo e substancial fonte de proba”. A sala lembra que o principio in dubio pro reo “interpretouse desde hai tempo como a esixencia de que a condena vaia precedida da certeza da culpa, pois a dúbida no ánimo do xulgador debe conducir á absolución”. E, neste caso, destaca que carece de “elementos de cargo sólidos e irrefutables”, polo que decretou a absolución do acusado. Contra a sentenza cabe presentar recurso.

****

 

La Audiencia de A Coruña absuelve al secretario de la Federación Española de Remo en 2012 de falsificar votos en unas elecciones

 

12/01/23.- La Audiencia Provincial de A Coruña considera que no hay pruebas de que el secretario de la junta electoral en unas elecciones celebradas el 20 de noviembre de 2012 en la Asamblea General de la Federación Española de Remo falsificase votos. Por tanto, lo ha absuelto del delito de falsificación en documento oficial que le imputaba la Fiscalía. El tribunal indica que el acusado también ostentaba el cargo de secretario de la propia federación, “una de cuyas funciones era la de expedir el certificado habilitante para emitir el voto por correo al elector que así lo solicitase”. Los magistrados consideran que no se ha acreditado que emitiese dicho certificado a 13 personas “a sabiendas de que tales electores no habían solicitado el voto por correo”.

 

Además, destacan en la sentencia que tampoco se ha probado que el día 12 de noviembre “hubiera franqueado y cubierto los impresos de Correos con los datos de los electores desde la oficina de Correos de Pontedeume, ni que en los sobres oficiales (que expresan nombres y apellidos de los remitentes, estamento, especialidad y circunscripción por la que votan) hubiera introducido unas fotocopias en las que ejercía el derecho de voto por los 13 electores suplantados, marcando el voto en favor de un candidato determinado”.

 

El tribunal explica que el acusado “sostuvo en todo momento que no emitió ninguna certificación falsa a sabiendas; es decir, admitió que emitió las certificaciones de solicitud de voto por correo de tales electores, pero negó haber cometido ninguna falsedad”, al tiempo que subraya que el delito de falsedad en documento oficial, que es el que le imputaba la Fiscalía al sospechoso, “requiere la concurrencia de dolo falsario”, es decir, que el autor sepa lo que hace y quiera hacerlo, algo que los magistrados destacan que no se ha probado.

 

En el fallo también indican que la defensa del acusado sostuvo que las solicitudes de voto por correo las pudieron haber presentado otras personas, una versión exculpatoria que aseguran que no pueden “rechazar de plano”, pues “no se han aportado la totalidad de las solicitudes de voto por correo”. Por otra parte, respecto a la suscripción de los sobres por parte del acusado y su envío desde la oficina de correos de Pontedeume, afirman que carecen de los citados sobres, “cuerpo del delito mismo y sustancial fuente de prueba”. La sala recuerda que el principio in dubio pro reo “se ha interpretado desde hace tiempo como la exigencia de que la condena vaya precedida de la certidumbre de la culpa, pues la duda en el ánimo del juzgador debe conducir a la absolución”. Y, en este caso, destaca que carece de “elementos de cargo sólidos e irrefutables”, por lo que ha decretado la absolución del acusado. Contra la sentencia cabe presentar recurso.

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más

También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal

  • Agencia Noticias
  • Columnistas.
  • Diario Marítimo.
  • ONG
  • AyTP.
  • Wassap
  • Youtube XGRTV