Desde Acción Universitaria, estamos indignados coa mala xestión por parte da dirección da facultade de Enxeñaría Informática da Coruña nesta situación de crise sanitaria.

Información
A Coruña | 17 Octubre 2020 | 5273 Votos | Correo electrónico | Imprimir

Rafael Álvaro Millan Calenti y Suárez Lorenzo Presidente de los  Informáticos de Galicia adjudican a los "DUENDES" un dominio propiedad de  la Federación de Kárate para injuriar al periodista Miguel Delgado. -

Primeiro, a mala organización dos horarios, dándose sen ningún tipo de descanso entrePrimeiro, a mala organización dos horarios, dándose sen ningún tipo de descanso entreclases prácticas presenciais e teóricas telemáticas, véndose obrigadas a seguir as clasestelemáticas dende a propia facultade, producindo aglomeracións e situacións de risco paranós e unha docencia de calidade moito inferior.Parece que utilizan a situación de pandemia como escusa para conseguir aforrarse cartosevitándolle dar recursos as estudantes.

As estudantes do segundo cuadrimestre de terceiroe as de cuarto curso nin sequera terán docencia presencial nas clases prácticas, xa queinicialmente díxose que ao ser grupos reducidos non cabían nas aulas, coa idea de que osdemais cursos (primeiro e segundo) ían ser presenciais. Pero agora que a docencia dosdemais cursos tamén é telemática, desde o decanato negáronse en banda a sequeraconsiderar que podíanse dar clases presenciais, inda que habería moita máis dispoñibilidadede salas.Os ordenadores da facultade foron retirados porque dise que son moi complicados dedesinfectar, impoñendo unha medida que afecta directamente as estudantes de clase maisbaixa, conseguindo que se queres estudar nesta facultade, aínda que se diga que éuniversidade pública, teñas que pagar ademais da matrícula do grao un ordenador portátil,sen ter en conta as estudantes que carecen de cartos suficientes.Por outra banda, moitos dos profesores, gravan as primeiras clases e llas poñen ao resto degrupos, impedindo que se lles poida facer preguntas no momento.Aínda que deixouse claro polo equipo decanal que non ían quitar os apuntamentos doantigo Moodle para podelos usar se nos era necesario para este curso, os quitaron senprevio aviso.Evitase dar clase presencial para que non nos contaxiemos pero igualmente temos quecoller buses a estoupar de xente.Dende Acción Universitaria reivindicamos unhas medidas na facultade de informática queteñan en conta a realidade e axuden verdadeiramente ás estudantes!

social youtube xornalgalicia   feed-image