O Alcalde de Carballo expropia bens aos vivos para regalarlle aos mortos

Información
A Coruña | 22 Octubre 2019 | 3688 votos | Correo electrónico | Imprimir
Cemiterio municipal

Cemiterio municipal

A Xunta de Goberno Local aprobou hoxe de forma inicial o proxecto de expropiación de terreos para a ampliación do cemiterio municipal. O día 1 deste mes presentouse o proxecto de expropiación, polo procedemento de taxación conxunta, dunha área de 4.245 metros cadrados de solo rústico de especial protección reservado no PXOM para equipamentos, precisamente para esta finalidade.

 

A ampliación do cemiterio afecta a dúas parcelas. Segundo a proposta aprobada hoxe, o prezo de taxación queda fixado en 4,33 euros por metro cadrado para a finca de maior tamaño, que ten un total de 3.265 metros cadrados. Na outra, de 980 metros cadrados, o prezo proposto é de 7,05 euros por metro cadrado por ter unha plantación de árbores. A valoración total da expropiación, polo tanto, é de 26.554,34 euros.

O expediente permanecerá exposto durante un mes para que as persoas interesadas poidan formular observacións e/ou reclamacións no que se refire á titularidade ou valoración dos seus dereitos. As taxacións tamén serán comunicadas individualmente ás persoas que figuren como titulares dos bens para que formulen alegacións, se así o consideran convinte, no prazo dun mes a partir da notificación. A partir dese momento procederase á aprobación do expediente, e abrirase un novo prazo de 20 días para formular oposición. A aprobación definitiva implicará a declaración de urxencia da ocupación dos bens e dereitos afectados.

Centro social de Goiáns

Outro equipamento que semella máis próximo é o centro social de Goiáns, que é a principal demanda do Consello Parroquial. Na Xunta de Goberno Local de hoxe aprobouse de maneira provisional do plan especial de infraestruturas e dotacións en solo rústico dunha superficie de 3.583 metros cadrados próxima aos núcleos rurais de Xoane e Xoane da Estrada, que na parte coñecida como Campo do Chaquel (606 metros cadrados) está cualificada xa como dotación local de espazos libres.

No período de exposición pública de dous meses que se abriu tras a aprobación inicial non se presentaron alegacións. Así mesmo, os informes previos estatais e autonómicos son favorables, pero queda pendente o informe preceptivo e vinculante do órgano autonómico competente en materia de urbanismo para poder proceder á aprobación definitiva. Tras o acordo de hoxe, o expediente será enviado, polo tanto, á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, que disporá de dous meses de prazo para emitir informe.

social youtube xornalgalicia   feed-image