Información

¿ polo pan baila o can ? FCC quiere recuperar los gastos de los viajes con todos los gastos pagados a Xulio Ferreiro y su equipo a Madrid "coaccionando" para firmar el contrato de basuras de 130 millones de euros

Información
24 Abril 2019

El contrato de la basura de A Coruña por más de 150 millones de euros, bajo la sombra de irregularidades de todo tipo para entregarsela presuntamente a "dedo a la UTE orquestada por FCC" podría acabar en los tribunales por la perjudicada en este momento, COPASA. Según nuestras fuentes, el Gobierno Municipal estaría tratando de revalorizar la puntuación de COPASA, por sí fructifican los acuerdos a puerta cerrada, entregarle la concesión.

Ay que recordar que la entidad FCC fue muy generosa con los fondos en SMARTCITY y los foros orquestados en Madrid donde recibió jugosas prevendas el Sr Xulio Ferreiro junto a Carmena, en el mejor hotel de lujo de madrid con todos los gatos pagados incluidos las pasajes de avión para todo el equipo municipal de afines a la Marea Atlántica, secretarias, prensa, asesores , algo que necesariamente quiere recuperar FCC para que le cuadren sus cuentas y para eso a día de hoy tiene literalmente casi adjudicada a tajada de los 130 millones de euros de la basura..

Sí la oferta la multiplicamos por 8 años a "tajada" elevar la más de 100 millones de euros...Que dejara "ADJUDICADO JULIO FERREIRO CÓMO DESPEDIDA DEFINITIVA" del ayuntamiento da Coruña a la luz das encuestas para las elecciones del 26M que le dan una caída de más del 80% o lo que es lo mismo, subiria o BNG seis ediles que le quita a la Marea que quedaría literalmente con dos o tres como máximo.

Polo pan baila o can. (Por el pan baila el perro). Por el interés de lograr ... Podría haberlo dicho antes porque ya no se está a tiempo de hacer cambios. ... https://www.significados.com/por-dinero-baila-el-perro/

O contrato do lixo da Coruña por máis de 150 millóns de euros, baixo a sombra das irregularidades de todo tipo para entregala presuntamente a "dedo" que podería acabar nos tribunais pola prexudicada COPASA. Según nuestras fuentes, el Gobierno Municipal estaría revalorizando la puntuación de COPASA, para si fructifican los acuerdos a puerta cerrada, entregarle la concesión.

 Hay que recordar que la entidad FCC fue muy generosa con los fondos SMARTCITY y los foros orquestado en Madrid donde ha recibido jugosas prevendas el Sr Xulio Ferreiro junto a Carmena, en el mejor hotel de lujo de madrid con todos los gatos pagados, algo que necesariamente quiere recuperar FCC.

A Mesa de Contratación permitiu a oferta contra o criterio de técnicos municipais que pedían excluíla, a parcela que propón FCC para a maquinaria está fóra de ordenación e non é posible actualmente regularizala e Xulio Ferreiro sábeo, pero persiste en seguir co chiringuito.

O concurso iniciado polo goberno da Marea Atlántica para adxudicar o servizo de recolleita de lixos ( con sobrados indicios de entregarllo baixo irregularidades deixaría fóra a COPASA ) por un mínimo de oito anos non só cheira mal, "cheira que apesta" e con total seguridade que acabrá no mesmo cajo do Proxecto Carcere ou o jugoso soldo do Director de Emalcas, ao que Xulio Ferreio prometio decapitar e o que fixo foi suvirselo e mellor as súas condicións laborais. A empresa que obtivo a mellor valoración global trala apertura o pasado venres de sóbrelos de ofertas foi a UTE FCC Medio Ambiente - Ingeser Atlántica, a máis cara da catro que se presentaron, malia que propón construír un parque nunha parcela ilegal, tal e como advertiron os técnicos municipais á Mesa de Contratación.

O Goberno de Xulio Ferreiro lonxe de cinguirse á legalidad, encargou outro informe ( segundo din feito á medida para permitir a FCC concorrer ao concurso, que van denunciar as entre outras COAPASA, que ve como se lle escapa a adjudicación por que posiblemente non negocio anticipadamente coas persoas adecuadas, malia presentar a oferta máis económica de cantas concorreron, correndo o risco de que acaben pagando os cidadáns indemnizacións multimillonarias si se anulara polas multiples irregularidades.

Segundo o pliego técnico do concurso, o servizo de recolleita e transporte de residuos urbanos da Coruña precisa dun parque central de maquinaria, os licitadores deberán incluír na súa oferta a documentación necesaria que avale a disponibilidad das novas instalacións, desde a data de inicio do contrato e compromiso firme de proceder á adecuación da nave de servizos en base ao anteproyecto que se presente.

 

Uso para concorrer con Parcelas ilegais.

Os que concorreron, nun dos seus informes advírtese contra a aceptación do proxecto de FCC Medio Ambiente - Ingeser Atlántica, dado que á parcela que ofrecen para a base da maquinaria non se lle pode dar este uso, ao pesar sobre ela unha cualificación urbanística incompatible coa actividade suscitada.

Son dous os informes de data 19 e 25 de febreiro de 2019 que advirten a Xulio Ferreiro e o seu equipo de asesores das irregularidades existentes na parcela.

O xefe do departamento de Achaiadura transmitiullo personalmente aos membros da Mesa de Contratación nunha reunión mantida o pasado 21 de marzo, segundo consta no acta do encontro.

A primeira: a parcela está fóra de ordenación e para poder edificar nela a achaiadura esixe que teña unha ordenación previa, e iso esixiría tramitar un plan parcial de iniciativa privada, que neste momento non existe e xa que logo preséntanse con algo ILEGAL, ademais estaría condicionado a unha análise cuantitativa de risco mediambiental entre outros, ao atoparse dentro do área de afección da refinería que Repsol que posúe no polígono da Grela, unha análise, que, dependería do Goberno do Partido Popular na Xunta, onde non podería entrar o Goberno da Marea Atlántica.

As maquinaciones encargadas por Xulio Ferreiro non ten parangón ao encargar aos técnicos buscar unha alternativa, que pasaría por unha expropiación ou (confiscación a prezos irrisorios) da parcela por parte do Concello para unha posterior concesión ( presuntamente gratuita) á empresa, e que así puidese xustificar nos pliegos a disposición da parcela.

O que non conta o Gobiernod e Xulio Ferreiro é que quedaría sometida a un plan especial de infraestructuras e dotaciones que tería de tramitarse segundo a actual Lei do Chan de Galicia pola delegación do Territorio na Coruña.

Pero non paran aí os "chanchullos" na mesma reunión de 21 de marzo recórdanlle a Xulio Ferreiro que a oferta presentada por FCC - Ingeser ten outro erro insalvable de base ao considerar a oferta que a parcela ten xa ten a condición de chan urbano, cando en realidade, nin foi cedida, nin existe, segundo o Plan Xeral, que doutra banda está pendente de ordenación.

Malia todo isto, a Mesa de Contratación a peticións de Xulio Ferreiro deu unha cualificación de "moi bo-excelente", con 4,50 puntos, ao proxecto de instalacións de FCC.

Para cubrirse as costas, a Mesa de Contratación que preside a concejala Eugenia Vieito, antes d eirse segundo manifestou que non volveria a presentarse ás eleccións, mantén como válida a proposta de FCC - Ingeser, a Mesa aplica un criterio interpretativo e considera que os requisitos da parcela serán exixibles cando se firme o contrato, cando xa é de coñecemento público que non esta en a súa poder.

O pasado venres abríronse sóbrelos coas ofertas económicas. A de FCC - Ingeser foi a máis elevada, con 11,98 millóns de euros, polos 11,91 de Valoriza, os 11,59 de Cespa e os 10,98 de Copasa. O contrato deberá ser adxudicado aínda pola Xunta de Goberno do Concello, que preside o alcalde Xulio Ferreiro, ou o que é o mesmo, decide Xulio Ferreiro quen vai encherse os petos a costa dos residuos dos coruñeses, que xa pagan un tributo de basuaras d elos máis altos de Europa.

Si a oferta multiplicámola por 8 anos a "tajada" elévase a máis de 100 millóns de euros...Que deixase "ADXUDICADO XULIO FERREIRO COMO DESPEDIDA DEFINITIVA" do concello da Coruña á luz das enciestas para as eleccións do 26M que lle dan unha caída d emás do 80% ou o que é o mesmo, subiria o BNG seis edís que lle quita á Marea que quedaría literalmente con dúas ou tres como máximo.

E poara colmo dentro da campaña electoral a adjudicación non é un contrato menor, xa que Xulñio Ferreiro estima o valor total do mesmo en 131 millóns de euros, sobre un orzamento de licitación de 13,6 millóns de euros anuais, o que deixaría baixo multitude de ilegalidades que tería que liquidar o goberno entrante ou o XULGADO que por quenda lle correspondese.

 

fotomontaje xornalgalicia audiA6El mayor negocio oculto de #XulioFerreiro del que nunca habla ni informa a los coruñeses/as se llama Ciudades del Arco Atlántico con delegación propia en la localidad francesa de Brest que visita el ilustre coruñes, una entidad con sobrados indicios de irregularidades fiscales bajo fondos europeos en entramados societarios AEIE en la que participa de forma activa la Fundación Galicia Europa, gestora directa e intermediaria d elos fondos europeos instalada en Bruxelas para que tengan el menor recorrido posible a la vista d elos ciudadanos/as. ¿ Cuantos vecinos/as escucharon en boca de Xulio Ferreiro hablar de esto ?, pues que sepan ustedes que mueven millones de euros en sus actividades, cuyos fines nadie conoce con exactitud a día de hoy.

alerta: El contenido y la multitud de los documentos descargables pueden herir su sensibilidad. Ni uno solo ha sido desmentido por el Sr Xulio Ferreiro cuyo contenido ha sido puesto en la mesa de su despacho, por lo que no puede alegar desconocimiento. No ha sido posible localizar a un solo empresario que haya participado en nada de los foros orquestados por toda la ciudad con la solicitud de cartas y mitines convertidos en una mesa de TRILEROS PROPIA DE UNA FERIA O MERCADILLO del SIGLO XIV, donde ofrecia participación ciudadana y mesas de gestión con todas las entidades de A Coruña, desde Pladesemapesga y dado el tiempo transcurrido podemos decir sin equivocarnos que todo ha sido una ESTAFA POLITICA para entrar el Sr Xulio Ferreiro personalmente al negocio de los fondos AIE de lo que nada se sabe a día de hoy..

@XulioFerreiro convierte el dinero público de los fondos europeos y del Concello en un festín donde sacan tajada amigos y afines a Marea Atlántica, verdaderos expertos según las propias palabras del Alcalde en gente muy preparada pero muy precaria, que deambulaban por las áreas de la UDC, dando tumbos sin rumbo ni destino hasta que "tras acampar en Puerta Real donde holgazaneaban todo el día mientras la vecindaz trabajaba para ellos " accedieron al Palacio de María Pita, donde se han transformado en verdaderos expertos de buen vivir a costa de lo público y del poder, audis, vocalías en consejos de administración, dietas, nombramientos de amiguetes, contratos a dedo, firmas en despachos señoriales donde se decide quien cobra y quien no, es el "modus vivendi" que pondrá fín el 26M para satisfacción de miles de coruñeses/as que podrán contemplar como el nuevo gobierno necesita abrir las ventanas para que se ventile el Palacio de Maria Pita del mal olor y tanta ocultación, cayendo su SODOMA Y GOMORRA ATLÁNTICA.

Seguir leyebdo; https://www.xornalgalicia.com/10196-cloacas-de-acoruna-xulio-ferreiro-tiene-montado-un-personal-smartcity-con-sus-ute-s-todas-desconocidas-para-el-publico-manejando-miles-de-euros-bajo-la-opacidad-y-censura-de-informacion-a-los-ciudadanos-as-de-a-coruna

lineaazul 1600

VÍDEO VERQUIDO AUGAS FECAIS NO PORTO DE CAIÓN

O BNG DA LARACHA PREGUNTOU AO GOBERNO MUNICIPAL DA LARACHA POLA XESTIÓN DA DECANTADORA DE CAIÓN E NON RECIBIU RESPOSTA Hai xa case un mes que desde o Grupo Municipal do...

21-05-2019 Votos:35 Galicia Redacción Xornal Galicia

Santa Colomba de Somoza reanuda las obras de la Calle Real de Foncebadón en pleno Camino de Santiago a pesar de no contar con la “preceptiva autorización”

Cuando han pasado apenas quince días desde que la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS) diese a conocer la contestación de la Junta de Castilla y León sobre las obras...

21-05-2019 Votos:45 Galicia Redacción Xornal Galicia

El alcaldable de Laracha "PPdeG" come y promociona Callos en campaña electoral 26M y a los vecinos/as de la Vi…

21-05-2019 Votos:270 Galicia xornalgalicia

Pladesemapesga insta al Alcalde de Laracha (PPdeG) José Manuel López Varela a recuperar las fecales que tira al Mar de...

SOBRE LA ENTREVISTA AL PTE FEIJOO EN COPE-GALICIA, EL HUNDIMIENTO ELECTORAL DEL PP Y LA NECESIDAD DE UN GRAN CENTRODCHA …

20-05-2019 Votos:67 Galicia xornalgalicia

HE escuchado, hoy, lunes, 20-05-19, la entrevista que le ha hecho al Pte Feijóo, en la Cope Santiago-Galicia, en el...

El Fuerza Cuatro ratifica con una nueva victoria su triunfo en la 23ª Regata Almirante Rodríguez Toubes – V Centenario 1…

20-05-2019 Votos:127 Galicia xornalgalicia

Fotos y Crónica Final 23ª Regata Almirante Rguez Toubes - V Centenario 1ª Vuelta al Mundo >Nuevamente acompañaron las condiciones meteorológicas...

Navio hidrográfico D. Carlos I conclui missão de investigação científica na costa galaico-portuguesa

19-05-2019 Votos:127 Galicia xornalgalicia

Após 32 dias de missão, o NRP D. Carlos I regressou dia 14 à Base Naval de Lisboa depois de...

Argenova, filial argentina de la multinacional Nueva Pescavona, inició las primeras pruebas de procesamiento de langosti…

19-05-2019 Votos:175 Galicia xornalgalicia

En un hecho que es considerado como histórico para localidad y que promete generar nuevos puestos de trabajo, la firma...

Con un 2-2 el RC Celta cierra la temporada

19-05-2019 Votos:215 Galicia xornalgalicia

El RC Celta empató ante el Rayo Vallecano (2-2) en el último partido de LaLiga. El equipo celeste logró neutralizar...

GONZALO CABALLERO: “SOMOS A BARREIRA DE DEFENSA DUN GALEGUISMO PROGRESISTA E COMPROMETIDO QUE PON AOS GALEGOS POR RIBA”

18-05-2019 Votos:130 Galicia xornalgalicia

O secretario xeral fai un chamamento á “mobilización masiva” no ecuador de campaña porque “as dereitas van tentar gañar en...

Entrevista exclusiva a Rubén Duruelo Cuerdo cabeza de lista de Ganemos A Coruña as eleccions municipais do 26M.

17-05-2019 Votos:386 Galicia xornalgalicia

 Rubén é Monitor Deportivo Multidisciplinar e Socorrista nos Complexos Deportivos da Xunta en Coruña dende 2004, membro da executiva da...

Exclusiva; Documentada la contaminación por residuos fecales en las viviendas y aguas de Caión que quieren multiplicar con un "pelotazo urbanístico" en a Insua el alcalde José Manuel Lopez Varela.

El alcalde de Laracha José Manuel López Varela en campaña electoral por el ( PPdeG ) le sirve por desidia un menu de "fecales" a los vecinos y turistas de la Villa de Caión; Ofrecemos en exclusiva un video de la salida del alcantarillado a través de la "abandonada " decantadora de Caión con todo tipo de residuos domesticos y...

20-05-2019 Votos:358 Reportaxes a fondo Redacción Xornal Galicia

Adelaida Dominguez Mouriño recibió a través de 3 cif,s de la Secretaría de Medios más de 30 mil euros presuntamente vulnerando la Ley de Contratos Menores.

María del Mar Sánchez Sierra autorizó y firmó personalmente la RESOLUCIÓN con la adjudicación de al menos tres contratos con distintos nifs a la misma adjudicataria y persona única ADELAIDA DOMINGUEZ MOURIÑO, que superan los 18 mil euros....Y lo hizo a pesar de que la Ley de CONTRATOS MENORES EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO lo prohibe expresamente y...

18-05-2019 Votos:267 Reportaxes a fondo Redacción Xornal Galicia

lineaazul 1600

Mar Sánchez Sierra CONVIERTE LA PRESIDENCIA DE LA XUNTA con su cargo y acciones en una pirámide de acoso judicial, persecución institucional, amenazas y coacciones utilizando altos cargos de la Xunta contra Miguel Delgado Director de Xornal Galicia y Presidente de Pladesemapesga.

lineaazul 1600

lineaazul 1600

Defende A Galega: "Os medios públicos son os de todos os que queremos estar informados"

03-05-2019 Votos:1020 Xunta de Galicia Redacción Xornal Galicia

Os comunicadores da CRTVG Tati Moyano e Carlos Jiménez, en representación de Defende A Galega, recollen hoxe en Ferrol o...

Os concursos permanentes ou como rematar co caciquismo na Xunta orquestado polo PPdeG

24-04-2019 Votos:1790 Xunta de Galicia Redacción Xornal Galicia

Imaxinade que queda unha vacante nun lugar que vos interesa ou hai un posto de nivel apetecible. Imaxinade que a...

OS SOCIALISTAS ACUSAN AO GOBERNO DE FEIJOO (PPDEG) NA XUNTA DE TER INCREMENTADO A DÉBEDA EN 6.483 MILLÓNS DE EUROS DENDE…

12-04-2019 Votos:2317 Xunta de Galicia Redacción Xornal Galicia

A portavoz de Facenda do Grupo Socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, acusou hoxe á Xunta de ter disparado a débeda de...

OS SOCIALISTAS COMPARAN OS INFORMATIVOS DA CRTVG CUN “STREAMING DUN MITIN DO PP”

29-03-2019 Votos:3525 Xunta de Galicia Redacción Xornal Galicia

Noela Blanco critica a “dobre vara de medir” no tratamento do goberno socialista e do PP e advirte que o...

Galicia presenta un déficit do 40% na dotación de persoal que atende á saúde mental no Sergas

21-03-2019 Votos:4151 Xunta de Galicia Redacción Xornal Galicia

Segundo o informe elaborado polo Movemento Galego da Saúde Mental, Galicia conta conta cun 62% dos profesionais sobre o recomendado...

Denuncian que o Goberno de Feijóo esta intentando quitar dos comedores escolares ao personal para suplilo por mais cater…

15-03-2019 Votos:3923 Xunta de Galicia Redacción Xornal Galicia

Chegou á CIG un ruxe-ruxe que fala dunhas reunións da Xunta con certos sectores da alimentación relacionados directamente con provedores...

lineaazul 1600

Denuncian que o Goberno de Feijóo na Xunta de Galiza paraliza os concursos de traslados do seu persoal con fins política…

17-05-2019 Votos:142 Portada Redacción Xornal Galicia

O último gran concurso de traslados na Xunta convocouse o 20 de maio de 2015 e abriuse o prazo de...

Feijóo non so esquece aos galegos da Galiza, tamen a todos os que reclaman espazos, dereitos e facilidades para os novos…

17-05-2019 Votos:266 Portada Redacción Xornal Galicia

O Día das Letras Galegas se reivindica a lingua e a cultura galega. O Goberno de Feijóo a través da...

Centros juveniles salesianos lanzan una app para prevenir el consumo de alcohol en menores mientras Casado y Feijóo lo f…

07-05-2019 Votos:464 Portada Redacción Xornal Galicia

Centros juveniles salesianos lanzan una app para prevenir el consumo de alcohol en menores • La Confederación de Centros Juveniles Don...

EXPEDIENTE SANCIONADOR A UN MUNICIPIO LEONÉS POR LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO EN EL ENTORNO HISTÓRICO DE FONC…

06-05-2019 Votos:607 Portada Redacción Xornal Galicia

La iniciativa tuvo lugar a partir de la solicitud de información desde la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS)...

Javier Krahe xa ten a súa propia escultura na cidade, á que Lugo lle deu a benvida cunha actuación musical

06-05-2019 Votos:564 Portada Redacción Xornal Galicia

O músico Javier Krahe ten dende hoxe a súa propia escultura en Lugo, concretamente na zona verde da rúa Paxariños...

A Holi Life, o maior evento de cores de Europa, volve un ano máis a Vigo cun chamamento en defensa da igualdade coas mul…

06-05-2019 Votos:551 Portada Redacción Xornal Galicia

O evento lúdico-deportivo terá lugar o domingo 12 de maio e os participantes gozarán dun percorrido de cinco quilómetros co...