Información
Localidades de Galicia

Ourense en Común denuncia perante a Comisión da Transparencia de Galicia a “vulneración sistemática” do dereito á información no Concello de Ourense

Información
13 Junio 2018 389 votos

Logo das reiteradas peticións de información nas xuntas de área de Facenda, Servizos Xerais, Turismo e Termalismo celebradas ao longo dos últimos meses, e derivado das evasivas do equipo de goberno en facilitar a documentación que se lle solicita, Ourense en Común rexistraba hoxe unha queixa formal dirixida á Comisión de Transparencia de Galicia, solicitando que se garanta un dereito fundamental como é o de acceso á información pública”.

    O grupo acompañou a queixa coas actas das xuntas de área desde o mes de febreiro, nas que se pón de manifesto a reiterada petición de Martiño Xosé Vázquez para ter acceso á relación de gastos en medios de comunicación do Concello de Ourense durante o ano 2017, e sobre o acordo asinado coas autoridades marroquís polo patronato de Expourense, do que o Concello é integrante.

    Ourense en Común xa tén denunciado públicamente en numerosas ocasións a opacidade” coa que o goberno do Partido Popular toma as decisión e xestiona o Concello, sen facilitar ao resto de grupos a información pertinente para o desenvolvemento da súa función na oposición. “Se temos en conta que parte do noso traballo é a fiscalización e control das actuacións do equipo de goberno, non cabe dúbida que é necesario que posuamos toda a documentación para poder dar cumprimento a dita encomenda”, apunta Martiño X. Vázquez.

    O grupo acóllese á Lei de Bases de Réxime Local, ao Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF) e á Lei de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno aprobada no ano 2013, para apelar á Comisión da Transparencia de Galicia, a resolver a queixa e protexer o dereito á información no Concello de Ourense. A transparencia é un principio indispensable do estado de Dereito, en canto que posibilita o control e a rendición de contas”.

    A Comisión da Transparencia de Galicia é un órgano colexiado independente, adscrito á institución do Valedor do Pobo, e encárgase principalmente de que as administracións respecten o dereito de acceso á información pública que ten toda a cidadanía, impulsando as boas prácticas de transparencia na administración.

baner denuncia sistemajudicialcorruptoO sistema xudicial é pouco confiable segundo a maioría dos españois. Esta malfunción débese, principalmente, á impunidade dos funcionarios (policías, fiscais e autoridades xudiciais) e dos profesionais privados: avogados, procuradores e os colexios profesionais de ambos.
Esta disfunción xudicial esnaquiza a vida de demasiadas vítimas e ANVIPED foi creada en 2014 para defenderlles e así acabar con esta impunidade da que deriva o seu mal funcionamento.
Debemos crear asociacións para defendernos da "violencia que exerce o Estado" (Foro Social Mundial, 2011) Os xuíces españois case nunca cumpren a lei, polo que só traballamos en casos que incumplan leis europeas (dereito comunitario) para levalos ao Tribunal de Xustiza Europeo...(+)   ¡¡¡ Únete a nos !!!