Información
Localidades de Galicia

As rupturas matrimoniais descenden en Galicia

Información
11 Junio 2018 408 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O número de demandas de ruptura matrimonial (separacións e divorcios) presentadas en Galicia no primeiro trimestre do ano foi de 1185, fronte ás 1677 que se rexistraron no mesmo período do ano pasado, o que supón un descenso do 29,3 %, fronte ao 8,2 % de caída de media estatal. Esta baixada débese, polo menos en parte, á folga de funcionarios que desde febreiro afectou ao normal funcionamento da Administración de Xustiza en Galicia. Poñendo en relación as demandas de ruptura matrimonial coa poboación a 1 de xaneiro de 2018 obsérvase que o menor número de demandas por cada 10.000 habitantes deuse en Galicia no período estudado, con 4,4, fronte ao 6,2 de media estatal.
Segundo os datos feitos públicos hoxe pola Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial, na comunidade descenden os divorcios consensuados (de 883 a 628, un 28,9 %) como os non consensuados (de 740 a 520, un 29,7 por cento). En relación ás separacións consensuadas, pasaron de 36 a 28 no primeiro trimestre do ano, mentres que as non consensuados pasaron de 18 a 9. Neste período non se rexistrou ningunha petición de nulidade matrimonial.Nos tres primeiros meses do ano rexistrouse tamén unha caída interanual tanto nos procedementos de garda, custodia e alimentos de fillos non matrimoniais, como nos de modificación de medidas en procesos de separación e divorcio.

Así, entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo pasados iniciáronse 108 procedementos de modificación de medidas consensuadas, un 16,3 % menos que no mesmo período do ano anterior. As demandas de modificación de medidas non consensuadas pasaron de 488 a 387, un 20,7 por cento menos.En canto aos procedementos de garda, custodia e alimentos de fillos non matrimoniais, rexistráronse 162 demandas de modificación de medidas consensuadas, fronte ás 275 do primeiro trimestre de 2017, o que supón un descenso do 41,1 %; e 349 demandas de modificación de medidas non consensuadas (378 o ano pasado), o que representa unha baixada interanual do 31,7 %.As conclusións destes datos estatísticos teñen que ser interpretadas tendo en conta a folga de funcionarios levada a cabo desde o 7 de febreiro.Achéganse os datos estatísticos, aos que tamén se pode acceder desde a páxina web:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial">http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial

lineaazul 1600


Esquema dos conos proxectados durante unha eclipse. Foto:...

PECHADO O CUARTO DE CONTENCIÓN
Días antes de que no Obelisco...

Esta mañá presentouse na sala de reunións da casa do Concello...

El próximo domingo 20 de enero el Club Waterpolo Pontevedra se...