Información
Noticia destacada de Galicia

As ordés de alexamento é entre dous puntos en liña recta.

Información
Galicia 11 Enero 2019 172 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O Pleno da Sala do Penal estableceu que a distancia establecida nunha orde de alejamiento debe medirse na forma en que determine a resolución xudicial que acorda a medida e, na súa falta, en liña recta.

 

 O tribunal fixa o criterio correcto para determinar en cada caso si a persoa á que se lle impuxo unha prohibición de aproximación atópase a unha distancia inferior á establecida na mesma. As audiencias provinciales daban respostas distintas a esta cuestión. Unhas consideraban que a medición da distancia debía facerse en liña recta, e outras, en cambio, tendo en conta o traxecto ou os percorridos posibles que pode realizar un viandante andando ou transitando pola vía pública.

 Na súa sentenza, da que foi ponente o maxistrado Miguel Colmenero, o tribunal recoñece que dadas as innumerables posibilidades que presenta a realidade, as características concretas da medida poderán depender das peculiaridades de cada caso, ?de forma que o xuíz ou tribunal que a acorde deberá, no posible, determinar as condicións nas que a mesma deberá cumprirse, de modo que se obteña a seguridade da vítima, sen descoñecer as esixencias de proporcionalidad da reacción penal fronte a uns determinados feitos?.

 Coa adopción da prohibición -engade a Sala- ?configúrase un espazo físico no que se pretende garantir que a vítima poida circular e moverse con liberdade sen a posibilidade de atoparse físicamente co autor dos feitos; un espazo onde, evitando a presenza daquel, garántase a seguridade da vítima e a súa tranquilidade, ao obxecto de desenvolver unha actividade vital normalizada?.

 Desde esta perspectiva, -indica a Sala- a medida en liña recta ?preséntase como máis segura, e non só para a vítima, que pode establecer con facilidade os lugares aos que pode acudir sen aquel risco sen necesidade de calcular a distancia á que se atopan os distintos puntos de diversos percorridos posibles. Senón ata para o autor dos feitos, que poderá establecer coa mesma facilidade, sobre plano, os lugares aos que non poderá dirixirse ao quedar afectados pola prohibición. O cal permítelle ata someter á consideración do xuíz ou tribunal que acordou a prohibición a existencia de detalles que puidesen facer desproporcionada a prohibición nalgúns aspectos, facendo aconsejables algunhas precisións?.

 A Sala afirma que tamén hai que ter en conta que o control sobre o cumprimento da medida efectúase mediante aparellos telemáticos que miden en liña recta a distancia entre dous puntos. ?Aínda que se trata dun aspecto máis ben práctico, non é irrelevante en canto á garantía de obter a seguridade que se pretende coa prohibición. Neste sentido, resulta máis seguro acudir ao criterio da medición en liña recta?, conclúe o tribunal.

 No caso concreto resolto nesta sentenza, a Sala confirma a absolución dun home acusado de quebrantar unha orde de alejamiento de 200 metros que lle foi imposta como medida cautelar. Pese a que foi localizado, en liña recta, a 112,96 metros do domicilio da denunciante, o tribunal conclúe que non se pode inferir que soubese que estaba quebrantando a prohibición de aproximación.

lineaazul 1600

Otros articulos relacionados.....


Esquema dos conos proxectados durante unha eclipse. Foto:...

PECHADO O CUARTO DE CONTENCIÓN
Días antes de que no Obelisco...

Esta mañá presentouse na sala de reunións da casa do Concello...

El próximo domingo 20 de enero el Club Waterpolo Pontevedra se...