Información
Galicia

OS EQUIPOS TETRA DA XUNTA NON RESULTARON OPERATIVOS

Información
26 Mayo 2016 2519 votos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

O pasado mércores 25 puidemos apreciar en distintos medios escritos, a

resposta que daba a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Presidencia,

ao respecto das alusións que facía a representación legal dos traballadores dos

parques de Bombeiros de O Morrazo, Porriño e de Salnés, no tocante á

descoordinación que se apreciou no sinistro de Fandicosta entre os distintos

corpos de extinción de incendios intervintes.

Segundo a Xunta de Galicia, parece que non é comprensible que se producira

esa descoordinación dado que se fixo entrega por parte da entidade

autonómica, de 56 terminais de comunicación (basicamente emisoras de radio)

ao Consorcio ao que pertencen os parques denunciantes, e que segundo

asegura a Xunta están operativos dende o pasado 11 de febreiro.

Dende a Mesa Intersindical de Bombeiros, logo de contrastar diversas fontes, e

en apoio ao colectivo de bombeiros que prestan os seus servizos para o

Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento de Pontevedra, a

través da empresa concesionaria MATINSA, queremos manifestar o seguinte:

1º. Estamos de acordo coa postura da Xunta no tocante a que Presidencia, fixo

entrega ao Consorcio dos 56 equipos citados.

2º Estamos de acordo con que a Xunta pretenda que a rede TETRA dea

cobertura a todo o territorio autonómico e que busque dar cobertura a

distintos corpos entre si.

Pero coa mesma tamén consideramos de interese subliñar o seguinte:

3º A rede TETRA na que está a investir cifras multimillonarias a Xunta de

Galicia, é unha tecnoloxía que ten xa máis de 10 anos.

4º. A adquisición dos equipos, e o contrato de mantemento aparellado vai a

cargo de VEICAR, S.L., empresa concesionaria que está xestionar 12 dos 19

parques de bombeiros privatizados dos que participa a Consellería de

Presidencia, nas provincias de A Coruña, Lugo e Ourense.

5º. Como o resto de inversións millonarias que fai a Xunta de Galicia para a

adquisición de material para emerxencias, ningún deses equipos se mercou

tendo en conta as necesidades do persoal, e moito menos a súa opinión.

6º. Dende o primeiro momento, os corpos de bombeiros advertiron que os

terminais TETRA adquiridos, poden resultar moi axeitados para policías,

equipos sanitarios, protección civil, etc. Pero no para bombeiros polas

seguintes razóns:

? Non se trata de equipos ATEX (acróimo de A Tm osphere

EXp losive) o que impide o seu emprego en atmosferas

explosivas, ou susceptibles de selo. Calquera incendio en interior

(vivendas, naves, locais, etc.) é susceptible de considerarse

afectado por unha atmosfera explosiva. Ao amparo da Lei de

Prevención de Riscos Laborais, e segundo informes de inspección

laboral, temos que calquera aparello electrónico empregado polos

equipos de extinción nun incendio en interiores, debe

necesariamente cumprir coa normativa ATEX.

? Os cascos empregados polos bombeiros do Consorcio de

Pontevedra, dispoñn de intercomunicadores que eran compatibles

cos antigos equipos de radio, pero non cos terminais TETRA

provistos pola Xunta. Estes intercomunicadores, permiten que os

bombeiros poidan comunicarse sen necesidade de deixar as

tarefas de extinció ou rescate. Ao non ser compatibles os equipos,

e non vir dotados do intercomunicador compatible, o profesional

vese na obriga de ter que paralizar as acciós de extinció ou

rescate para poder interactuar coa emisora de radio, que ata o

momento de empregala deberáestar protexida nun peto para

evitar danos ou a perda do mesma.

? Para que no medio dunha intervenció (en condiciós de

visibilidade minguada, con equipo de protecció respiratoria,

protecció témica, luvas multicapa, etc) se poida pasar a falar, a

travé de terminais TETRA con outro equipo de intervenció doutro

parque, faise preciso premer botós nun teclado, ao igual que

haberí que facelo cun teléono móil. Isto éimpracticable no

medio dunha actuació.

E posible que parte destes motivos, foran os que levaran ao parque de

Bombeiros de Vigo, a non recoller o suposto “egalo”de equipos TETRA que

pretendí facer a Xunta a de Galicia a dito colectivo.

Dende a Mesa Intersindical queremos remarcar novamente, que o feito de que

a descoordinació amosada en Fandicosta, asícomo noutros operativos no que

foi precisa a intervenció de distintos corpos, non se debe unicamente aos

problemas intrísecos das emisoras, senó que vai más aló A existencia, por

exemplo, dun mando úico recoñcido polos diferentes grupos intervenientes,

que coordinara a actuació dos profesionais, farí que o problema das

emisoras fora o menor de todos.

A DESCOORDINACIÓN DOS CORPOS DE BOMBEIROS NO INCENDIO

DE FANDICOSTA SOMETIDA A PLENO NO PARLAMENTO

A nacionalista Tereixa Paz, levou onte a pleno no Parlamento de Galicia, o

problema da descoordinación que viviron os profesionais de extinción de

incendios durante o incidente de Fandicosta. Tereixa Paz presentou unha

proposición non de Lei para o seu debate no Pleno, relativa á eventual

descoordinación do dispositivo de emerxencias na intervención no incendio de

Fandicosta en Moaña e da necesidade de revisión dos protocolos de actuación

por parte da AXEGA nos grandes sinistros, co fin de:

a) Analizar o funcionamento do dispositivo de emerxencias, as causas

que provocaron a falta de coordinación e se as decisións da AXEGA foron

as adecuadas.

b) Avaliar o cumprimento dos protocolos e no seu caso a necesidade de

introducir modificacións nestes para evitar estes reiterados erros e

disfuncións e mesmo a oportunidade de modificar o modelo.

c) Determinar, e no seu caso depurar, as responsabilidades nestes feitos

concretos.

Pola súa banda, e dando a cara por parte da Xunta, entidade da que depende a

AXEGA (Axencia Galega de Emerxencias), que supostamente coordinou o

operativo de Fandicosta, o vicepresidente Alfonso Rueda, desviou a atención ás

deputacións, e negou que o 112 impedira a saída dos bombeiros de Vigo, sen

entrar a respostar a ningunha das solicitudes lanzadas dende a bancada

nacionalista relativas ao incendio da nave de Moaña.

O que si fixo o señor Rueda, foi tentar de “encirrar” ao colectivo de bombeiros

de xestión privada, reincidindo en varias ocasións, no feito de que logo de 4

meses, as deputacións de Lugo, Coruña e Pontevedra non presentaran a día de

hoxe unha proposta formal para o rescate do servizo de extinción de incendios

e salvamento, postura esta, a do vicepresidente, que a esta Mesa Intersindical

lle resulta moi curiosa, dado de que a Xunta leva máis de 90 meses sen dar

cumprimento ás obrigas que lle impón a Lei de Emerxencias ao goberno

autonómico (concretamente á consellería que lidera Alfonso Rueda), e que os

bombeiros levan anos demandando e incluso mantendo unha folga que xa é

das máis duradeiras de España no sector.

lineaazul 1600

Otros articulos relacionados.....

El Campeonato Gallego Juvenil de Waterpolo se disputará un año...

FranquiAtlántico, el Salón de franquicias de referencia en el...

- Trátase da 4ª edición desta carreira de aventuras por equipos...

A secretaría das Mulleres da CIG presentou esta mañá, en...