Información
Galicia

Denuncian que Feijóo de forma opaca entregou 130 millóns de euros, o 70% acabaron en mans de tan só tres empresas: Clece (do grupo ACS por 56,7 millóns), Limpisa (16,1 millóns) e Ingesan (do grupo OHL por 13 millóns).

Información
01 Agosto 2017 1537 votos

Ante os resultados do Informe do Consello de Contas de Galicia que fiscalizou a privatización dos Servizos de Limpeza de hospitais e centros de saúde, desde a Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública queremos denunciar que:

 

Esta privatización dun sanitario servizo público realizouse con absoluta opacidade e falta de transparencia

 

·       A externalización foi realizada sen que ningunha estudo previo que a xustificase por motivos económicos, técnicos ou sanitarios.

 

 

·       Aínda que se realizaron 42 contratos por un total de 130 millóns de euros, o 70% acabaron en mans de tan só tres empresas: Clece (do grupo ACS por 56,7 millóns), Limpisa (16,1 millóns) e Ingesan (do grupo OHL por 13 millóns). En ningún dos mesmos incluíronse estudos que avalaran a conveniencia de recorrer á privatización do servizo e se descoñecen os criterios utilizados polo SERGAS para adxudicalos a estas empresas.

 

·       Nestes contratos, ademais da limpeza, inclúense actividades non relacionadas coa mesma (retirada de materiais de desecho, xardineira, distribución de roupa, lavado de vasillas, acondicionamento de camas para o persoal de garda, colocación de cortinas ou ata o que a dirección dos centros encoméndenlles), sen que desagregaran os gastos por estas actividades, o que fai imposible coñecer os seus custos e pertinencia

 

Estes contratos non son realistas nin viables

 

·       En moitos casos, o custo global da prestación é superior ao orzamento acordado, o que supón que as adxudicatarias perderían diñeiro, algo incompatible co negocio. Isto fai pensar que para conseguir as súas ganancias reducen a calidade da hixiene e limpeza dos centros sanitarios, algo esencial para a saúde dos enfermos. Os gastos por estas actividades son máis elevados para as empresas que para o SERGAS xa que inclúen o pago ao persoal (cuxa privatización realizar respectando as mesmas condicións laborais do SERGAS tanto en retribucións como en xornadas); os beneficios empresariais; o IVA a cargo das empresas; e os custos asociados aos pagos por o control dos contratos.

 

·       Os incumprimentos non son sancionados polo SERGAS.

 

Por todo eles o Concello de Contas de Galicia considera que o SERGAS deberia reconsiderar a privatización da limpeza nos centros sanitarios, e evaluar a mellor fórmula de xestión (pública ou privada), para garantir a calidade e a eficiencia da prestación deste servizo.

 

Desde a nosa Asociación xa advertimos sobre as negativas consecuencias que terían as privatizacións de centros e servizos sanitarios impulsadas polo SERGAS, en conivencia con empresas afines (Hospitais, central de chamadas, sistema de información, loxística etc), que son obxectivadas por este tribunal.

 

Como este informe vén corroborar as graves deficiencias no Hospital Alvaro Cunqueiro (de financiamento e xestión privada) creemos necesario esixir que se abran auditorias inmediatas en todos os servizos e centros privatizados, como paso previo ao seu reintegración da sanidade pública galega.

 

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

baner denuncia sistemajudicialcorruptoO sistema xudicial é pouco confiable segundo a maioría dos españois. Esta malfunción débese, principalmente, á impunidade dos funcionarios (policías, fiscais e autoridades xudiciais) e dos profesionais privados: avogados, procuradores e os colexios profesionais de ambos.
Esta disfunción xudicial esnaquiza a vida de demasiadas vítimas e ANVIPED foi creada en 2014 para defenderlles e así acabar con esta impunidade da que deriva o seu mal funcionamento.
Debemos crear asociacións para defendernos da "violencia que exerce o Estado" (Foro Social Mundial, 2011) Os xuíces españois case nunca cumpren a lei, polo que só traballamos en casos que incumplan leis europeas (dereito comunitario) para levalos ao Tribunal de Xustiza Europeo...(+)   ¡¡¡ Únete a nos !!!


 


Otros articulos relacionados.....