Ordes conclúe a investigación pola vertedura de xurro ao Tambre e ordena que a causa se siga contra o dono da explotación gandeira e un enxeñeiro por un delito contra os recursos naturais e o medio ambiente

Información
21 Septiembre 2023 - Hoy es noticia - Correo electrónico - Imprimir - 949 votos
social youtube xornalgalicia   feed-image

A maxistrada do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Ordes concluíu a investigación sobre o vertido de xurro que en setembro de 2021 chegou desde unha explotación gandeira de Trazo a dous afluentes do río Tambre. No auto, ordenou que as dilixencias se sigan polos trámites do procedemento abreviado, por se os feitos que se lle imputan ao administrador da explotación e ao enxeñeiro técnico que dirixiu a obra de ampliación das instalacións fosen constitutivos dun delito contra os recursos naturais e o medio ambiente. Por iso, deu traslado ao Ministerio Fiscal e ás acusacións para que, no prazo de dez días, soliciten abrir xuízo oral, presentando escrito de acusación ou soliciten o sobresemento da causa.

No auto, a xuíza asegura que “resultan indicios obxectivos suficientes de responsabilidade penal, que permiten, coa provisionalidade desta fase procesual, atribuír os feitos punibles derivados deles aos investigados”. Na resolución, explica que, en 2013, o presidente da explotación de gando vacún solicitou licenza ao Concello para ampliar a súa capacidade. Aínda que no proxecto constaba que “as portas de acceso para carga e axitado de xurro dispoñen dun sistema de seguridade”, durante a construción, por indicación do promotor, “instalouse outro sistema de baleirado”, segundo destaca a maxistrada, quen sinala no auto que en 2015 se presentou o certificado final de obra “sen referirse ao citado sistema de baleirado instalado durante a construción”.

 

“Non consta nin que a instalación do sistema de baleirado, situado na parte máis baixa da balsa, contase co correspondente certificado de homologación, nin revisións ou mantemento nos anos seguintes”, recalca a instrutora. O 9 de setembro de 2021, por causas descoñecidas, “fallo, avaría ou deficiente funcionamento do referido sistema”, abriuse o punto de baleirado, provocando a saída descontrolada dos xurros almacenados cara o exterior, que se calculan entre 600.000 e 800.000 litros, os cales chegaron ata dous afluentes do río Tambre, nos que se observaban “as augas turbias, de cor marrón, con presenza de escumas, cheiro a xurros e peixes mortos”. O estado das augas tamén provocou que a mercantil que xestiona o servizo municipal de augas de Santiago, interrompera a captación de auga dende o río Tambre dende ás 03:00 horas do día 11 de setembro ata as 20:30 horas do día seguinte.

 

A xuíza asegura que a responsabilidade do enxeñeiro técnico deriva “da súa condición de director de execución da obra de ampliación, permitindo a instalación dun sistema de apertura ou baleirado do xurro que non supervisou, carente de homologación e das correspondentes medidas de seguridade, e que omitiu no proxecto, sendo visible cando asina o certificado final de obra; sistema con risco de verteduras e consecuente perigo para o medio ambiente”. Ademais, dirixe a causa, como persoa xurídica, contra a sociedade agraria administrada polo outro investigado, dedicada á explotación gandeira e a través da que se produciu a vertedura do xurro.

 

***

 

El juzgado de Ordes concluye la investigación por el vertido de purín al Tambre y ordena que la causa se siga contra el dueño de la explotación ganadera y un ingeniero por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente

 

21/09/2023.- La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ordes ha concluido la investigación sobre el vertido de purín que en septiembre de 2021 llegó desde una explotación ganadera de Trazo a dos afluentes del río Tambre. En el auto, ha ordenado que las diligencias se sigan por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos que se le imputan al administrador de la explotación y al ingeniero técnico que dirigió la obra de ampliación de las instalaciones fueran constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Por ello, ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que, en el plazo de diez días, soliciten abrir juicio oral, presentando escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.

 

En el auto, la jueza asegura que “resultan indicios objetivos suficientes de responsabilidad penal, que permiten, con la provisionalidad de esta fase procesal, atribuir los hechos punibles derivados de ellos a los investigados”. En la resolución, explica que, en 2013, el presidente de la explotación de ganado vacuno solicitó licencia al Ayuntamiento para ampliar su capacidad. Si bien en el proyecto constaba que “las puertas de acceso para carga y agitado de purín disponen de un sistema de seguridad”, durante la construcción, por indicación del promotor, “se instaló otro sistema de vaciamiento”, según destaca la magistrada, quien señala en el auto que en 2015 se presentó el certificado final de obra “sin referirse al citado sistema de vaciamiento instalado durante la construcción”.

 

“No consta ni que la instalación del sistema de vaciamiento, situado en la parte más baja de la balsa, hubiese contado con el correspondiente certificado de homologación, ni revisiones o mantenimiento en los años siguientes”, recalca la instructora. El 9 de septiembre de 2021, por causas desconocidas, “fallo, avería o deficiente funcionamiento del referido sistema”, se abrió el punto de vaciamiento, provocando la salida descontrolada de los purines almacenados cara el exterior, que se calculan entre 600.000 y 800.000 litros, los cuales llegaron hasta dos afluentes del río Tambre, en los que se observaban “las aguas turbias, de color marrón, con presencia de espumas, olor a purines y pescados muertos”. El estado de las aguas también provocó que la mercantil que gestiona el servicio municipal de aguas de Santiago, interrumpiese la captación de agua desde lo río Tambre desde las 03:00 horas del 11 de septiembre hasta las 20:30 horas del día siguiente.

 

La jueza asegura que la responsabilidad del ingeniero técnico deriva “de su condición de director de ejecución de la obra de ampliación, permitiendo la instalación de un sistema de apertura o vaciamiento del purín que no supervisó, carente de homologación y de las correspondientes medidas de seguridad, y que omitió en el proyecto, siendo visible cuando firma el certificado final de obra; sistema con riesgo de vertidos y consiguiente peligro para el medio ambiente”. Además, dirige la causa, como persona jurídica, contra la sociedad agraria administrada por el otro investigado, dedicada a la explotación ganadera y a través de la que se produce el vertido del purín.

Attachments
Auto DPA 196 21 Anonimizado.pdf [247.61Kb]
Uploaded Jueves, 21 Septiembre 2023 by xornalgalicia

Están leyendo; xn  Atún Tuny, Ancla, Capitán Nemo, Martuna  xn  Asesora de Feijóo   xn  Pladesemapesga xn Circos del PP xn Elecciones 2024    xn     Corrupción  Mar Sánchez Sierra. - Más


También es noticia hoy  | Millan Calenti |   Grupomar  |   Autrey  |  RealidelPacífico |   Elecciones   |   Candidatos  |   P.González   |   Mar Sánchez  |   Acoso  |   Blanqueo  |   Perú  |   Trama Norte   |   Pesca Ilegal

         Siguenos iconotwitterTwitter         rss icono-  RSS.-   envelope mail icon free vector  Contacte   iconopublicidadPublicidad  222118  Mapa Web logo proveedores 
Privacidad y uso de cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.